Principer för god affärssed

DLF och Svensk Dagligvaruhandel har gemensamt ställt sig bakom en uppsättning principer för god affärssed som båda organisationerna rekommenderar sina medlemmar att följa.

EU:s institutioner och flera medlemsländer har påtalat vissa problem inom försörjningskedjan för livsmedel och gemensamt kommit fram till att dessa bör åtgärdas.

På begäran av EU-kommissionen har en intressentdialog skapats för att diskutera tillbörliga och otillbörliga affärsmetoder inom försörjningskedjan för livsmedel. Denna dialog har förts mellan ledande europeiska organisationer (bl. a Food Drink Europe, AIM och EuroCommerce) för bland annat jordbrukare, livsmedelsindustri, varumärkesleverantörer och handel. Resultatet är en uppsättning principer för god affärssed samt exempel på skäliga respektive oskäliga affärsmetoder i vertikala handelsrelationer.

Dagligvaruleverantörers Förbund och Svensk Dagligvaruhandel anser att det är angeläget att principerna sprids och vinner tillämpning i Sverige. Principerna har därför översatts till svenska och organisationerna har beslutat sig för att tillsammans ställa sig bakom dem.

Tanken är att dessa principer ska fungera som ett frivilligt komplement till de principer som utvecklats inom ”The Supply Chain Initiative” i syfte att optimera värdekedjan. Principerna ska kunna tillämpas för alla dagligvaror, inte bara livsmedel, och förhoppningen är att de ska uppmuntra till god affärssed i hela varuförsörjningskedjan.

Principer för god affärssed

I en bilaga till principerna för god affärssed listas de otillbörliga affärsmetoder som parterna anser inte ska förekomma i relationen mellan organisationernas medlemmar.

Dela:

Dagligvaruhandel
Rapporter
Restaurang
Marknads­information
Dagligvaruhandel
Marknads­information
Restaurang
Marknads­information
Dagligvaruhandel
Marknads­information
Dagligvaruhandel / Restaurang
Rapporter

Event

Mötesplats
4 oktober, Stockholm
DLF-lunch
22 november, Operaterassen, Stockholm
Mötesplats
21 mars, Stockholm Waterfront Congress Centre
Årsmöte
16 maj, Berns Salonger, Stockholm
+Visa fler

Kunskap

Dagligvaruhandel
Rapporter
Restaurang
Marknads­information
Dagligvaruhandel
Marknads­information
Restaurang
Marknads­information
Dagligvaruhandel
Marknads­information
Dagligvaruhandel / Restaurang
Rapporter
+Visa fler

EMV-andelar per varukategori och kedja

GfK-rapport med fakta om EMV-andelar (värde och volym) för hundratals varugrupper nedbrutet på ett tjugotal kedjor.

Läs mer

Academy

Academy
11 september, Concept Centre, GS1 Sweden, Västra Järnvägsgatan 15, Stockholm
Academy
24 september, ICA, Svetsarvägen 16, Solna
+Visa fler

DLF Kundprofiler – Lidl

Läs mer

DLF News

Hej DLF,

.

Jag vill börja prenumerera på DLF News och få nyheter om intressanta rapporter, trender och utvalda nyheter från dagligvaruhandeln!

På DLF Service AB värnar vi om en hög nivå av skydd för din personliga integritet. Genom att bocka i rutan, samtycker du till att vi behandlar personuppgifter om dig i enlighet med vår integritetspolicy.
För mer information gå in på www.dlf.se/integritetspolicy.
*Prenumerationen är kostnadsfri och öppen för alla

Ett urval av dlf:s medlemsföretag