Principer2200

Principer för god affärssed

DLF och Svensk Dagligvaruhandel har gemensamt ställt sig bakom en uppsättning principer för god affärssed som båda organisationerna rekommenderar sina medlemmar att följa.

EU:s institutioner och flera medlemsländer har påtalat vissa problem inom försörjningskedjan för livsmedel och gemensamt kommit fram till att dessa bör åtgärdas.

På begäran av EU-kommissionen har en intressentdialog skapats för att diskutera tillbörliga och otillbörliga affärsmetoder inom försörjningskedjan för livsmedel. Denna dialog har förts mellan ledande europeiska organisationer (bl. a Food Drink Europe, AIM och EuroCommerce) för bland annat jordbrukare, livsmedelsindustri, varumärkesleverantörer och handel. Resultatet är en uppsättning principer för god affärssed samt exempel på skäliga respektive oskäliga affärsmetoder i vertikala handelsrelationer.

Dagligvaruleverantörers Förbund och Svensk Dagligvaruhandel anser att det är angeläget att principerna sprids och vinner tillämpning i Sverige. Principerna har därför översatts till svenska och organisationerna har beslutat sig för att tillsammans ställa sig bakom dem.

Tanken är att dessa principer ska fungera som ett frivilligt komplement till de principer som utvecklats inom ”The Supply Chain Initiative” i syfte att optimera värdekedjan. Principerna ska kunna tillämpas för alla dagligvaror, inte bara livsmedel, och förhoppningen är att de ska uppmuntra till god affärssed i hela varuförsörjningskedjan.

Dela:
Hej DLF,

Jag vill börja prenumerera på DLF News och få nyheter om intressanta rapporter, trender samt utvalda nyheter från dagligvarauhandeln m.m!


.
*Prenumerationen är kostnadsfri och öppen för alla

Kunskap

dagligvarukartan-2017stor

Dagligvaru­kartan 2017

Dagligvaruhandel
Marknads­information
7Eleveninterior

DLF Kundprofiler – Reitangruppen

Dagligvaruhandel
Kundprofiler
Principer2200

Principer för god affärssed

Dagligvaruhandel
Principer och hållningar
+ Visa fler

Events

DLF-lunch
1 februari, Operaterassen, Kungsträdgården, Stockholm
Mötesplats
15 mars, Stockholm Waterfron Congress Centre
Årsmöte
17 maj, Berns Salonger, Stockholm
Mötesplats
14 juni, NOTERA DATUMET! Vasateatern, Stockholm
Mötesplats
4 oktober, Stockholm
+Visa fler

Ett urval av dlf:s medlemsföretag

  • Henkel-Logo
  • ingelsta_logo_outlined
  • Grays
  • Kiviks Musteri
  • rp_logo4po
  • Nestle Sverige
dv-online

Dagligvaror online

En rapport om utvecklingen för näthandeln med dagligvaror i Sverige, producerad av Marketing Clinic på uppdrag av DLF.

Läs mer

Kunskap

Dagligvaruhandel
Kundprofiler
Dagligvaruhandel
Principer och hållningar
Dagligvaruhandel
Principer och hållningar
Dagligvaruhandel
Principer och hållningar
Dagligvaruhandel
Kundprofiler
Dagligvaruhandel
Principer och hållningar
+Visa fler
Butikshylla-teckning

EMV-andelar per varukategori och kedja

GfK-rapport med fakta om EMV-andelar (värde och volym) för hundratals varugrupper nedbrutet på ett tjugotal kedjor.

Läs mer

Academy

Öppen för alla
13 februari, Concept Centre, GS1 Sweden, Västra Järnvägsgatan 15, Stockholm
Endast för medlemmar
12 april, Scandic Anglais, Stockholm
Endast för medlemmar
Datum ej satt
+Visa fler
lidlfasad

DLF Kundprofiler – Lidl

Läs mer

DLF News

Hej DLF,

.

Jag vill börja prenumerera på DLF News och få nyheter om intressanta rapporter, trender och utvalda nyheter från dagligvaruhandeln!

*Prenumerationen är kostnadsfri och öppen för alla