Principer för god affärssed

DLF och Svensk Dagligvaruhandel har gemensamt ställt sig bakom en uppsättning principer för god affärssed som båda organisationerna uppmanar sina medlemmar att följa.

Hantering av principer för god affärssed

I de fall medlemmar anser att en kund agerat i strid mot principerna för god affärssed och önskar att DLF ska agera gäller följande:

– Först uppmanas medlemmen att kontakta berörd kund och hänvisa till överenskommelsen om principer för god affärssed som slutits med Svensk Dagligvaruhandel.

– Om detta inte ger resultat kan frågan tas vidare till den person som kunden utsett till intern kontaktperson för tvistlösningsfrågor. (Se listan på tvistlösningsansvariga nedan)

– DLF kan förmedla kontakt med juridisk sakkunnig på området

Tvistlösningsansvariga

Axfood
Nicholas Pettersson, VD Dagab AB

Bergendahls
Robert Olsson, HR- och informationschef

Coop Sverige
Anna Raisin, Head of Communication

ICA Sverige
Anna Blondell, Head of Internal Audit

Lidl
Thomas Iakovidis, Head of Legal Compliance

Dela:

Rapporter

Dagligvaruhandel
Guidelines
Dagligvaruhandel
Marknads­information / Rapporter
Dagligvaruhandel / Restaurang
Guidelines
Dagligvaruhandel
Guidelines
Dagligvaruhandel / Restaurang
Marknads­information
Restaurang
Index / Marknads­information

Event

Academy
28 maj, Helio, Grev Tureg. 30, Stockholm
Foodservice
12 juni, Stockholm
DLF-lunch
12 juni, Filmhuset, Stockholm
Academy
3 oktober, Englundavägen 4, Solna Business Park
Fast Moving
9 oktober, NOTERA DATUMET! Stockholm
Academy
16 oktober, 17 oktober, Best Western, Bromma
+Visa fler

Kunskap

Dagligvaruhandel
Guidelines
Dagligvaruhandel
Marknads­information / Rapporter
Dagligvaruhandel / Restaurang
Guidelines
Dagligvaruhandel
Guidelines
Dagligvaruhandel / Restaurang
Marknads­information
Restaurang
Index / Marknads­information
+Visa fler

Academy

Academy
28 maj, Helio, Grev Tureg. 30, Stockholm
Academy
3 oktober, Englundavägen 4, Solna Business Park
Academy
16 oktober, 17 oktober, Best Western, Bromma
+Visa fler