Principer för god affärssed

DLF och Svensk Dagligvaruhandel har gemensamt ställt sig bakom en uppsättning principer för god affärssed som båda organisationerna uppmanar sina medlemmar att följa.

Hantering av principer för god affärssed

I de fall medlemmar anser att en kund agerat i strid mot principerna för god affärssed och önskar att DLF ska agera gäller följande:

– Först uppmanas medlemmen att kontakta berörd kund och hänvisa till överenskommelsen om principer för god affärssed som slutits med Svensk Dagligvaruhandel.

– Om detta inte ger resultat kan frågan tas vidare till den person som kunden utsett till intern kontaktperson för tvistlösningsfrågor. (Se listan på tvistlösningsansvariga nedan)

– DLF kan förmedla kontakt med juridisk sakkunnig på området

Tvistlösningsansvariga

Axfood
Nicholas Pettersson, VD Dagab AB

Bergendahls
Robert Olsson, HR- och informationschef

Coop Sverige
Anna Raisin, Head of Communication

ICA Sverige
Anna Blondell, Head of Internal Audit

Lidl
Thomas Iakovidis, Head of Legal Compliance

Dela:

Rapporter

Restaurang
Index / Marknads­information
Dagligvaruhandel
Guidelines
Dagligvaruhandel
Marknads­information / Rapporter
Dagligvaruhandel / Restaurang
Guidelines
Dagligvaruhandel
Guidelines
Dagligvaruhandel / Restaurang
Marknads­information

Event

Academy
3 oktober, FULLBOKAT med väntelista
Fast Moving
9 oktober, Clarion Hotel Sign
Academy
16 oktober, FULLBOKAT! 17 oktober, Best Western, Bromma
Academy
22 oktober, Stockholm
Innoday
19 mars, 2020. SAVE THE DATE! Stockholm Waterfront Congress Centre
Årsmöte
14 maj, 2020. SAVE THE DATE! Berns Salonger, Stockholm
+Visa fler

Kunskap

Restaurang
Index / Marknads­information
Dagligvaruhandel
Guidelines
Dagligvaruhandel
Marknads­information / Rapporter
Dagligvaruhandel / Restaurang
Guidelines
Dagligvaruhandel
Guidelines
Dagligvaruhandel / Restaurang
Marknads­information
+Visa fler

Academy

Academy
3 oktober, FULLBOKAT med väntelista
Academy
16 oktober, FULLBOKAT! 17 oktober, Best Western, Bromma
Academy
22 oktober, Stockholm
+Visa fler