Transportinitiativet 2025

DLF har lanserat Transportinitiativet 2025, ett frivilligt åtagande och ett tydligt ställningstagande om att dagligvaruindustrin vill driva på utvecklingen mot fossilfria transporter.

I december 2015 enades världens länder om ett nytt klimatavtal som binder alla länder och som syftar till att den globala temperaturökningen ska hållas långt under 2 grader och att vi ska verka för att den ska stanna vid 1,5 grader. Politikerna i riksdagen är därför överens om att koldioxidutsläppen från transportsektorn i Sverige ska minska med 70 procent till år 2030 jämfört med 2010.

Målsättningen med Transportinitiativet 2025 är att inrikestransporter – egenutförda och köpta – i DLFs medlemsföretag, senast år 2025 ska vara fossilfria.

Genom att signera Transportinitiativet 2025 åtar sig medlemsföretaget att verka för att nå målet i överenskommelsen samt att företaget blir automatiskt ansluten till Fossilfritt Sveriges Transportutmaning.Följande DLF-medlemsföretag har skrivit under initiativet:

Arla Foods
Arvid Nordquist
Bofood
Coca-Cola European Partners Sverige
Dr Oetker Sverige
Fazer Sweden
Guldfågeln
Henkel Norden
HK Scan Sweden
Melitta Nordic
Midsona Sverige
Nestlé Sverige
Orkla Care
Orkla Confectionery & Snacks Sverige
Orkla Foods
Polarbröd
Pågen
Santa Maria
Sia Glass
Skånemejerier
Spendrups Bryggeri
Svegro
Unilever Sverige