Bli mer framgångsrik med produktinnovation

5 februari 9.30 – 17.00, Haymarket by Scandic,
Hötorget 13-15, Stockholm. Pris: 3 950 kr exkl moms.

Anmälan

Ämnesområden

Mindre än 20 procent av alla nyheter lyckas etablera sig på marknaden. Frågor som många DLFmedlemmar ställer sig är:

  • Vad krävs för att lyckas med produktinnovationer?
  • Vad kan man lära av andra framgångsrika produktinnovationer?
  • Hur gör man för att förstå konsumentens behov och beteende?
  • Hur får man kunskap om kunden och gör denne delaktig i innovationsarbetet?
  • Finns det risker med att involvera kunden?
  • Hur går man från idé till verklighet? Vilka processer och modeller kan användas för att stötta arbetet med produktinnovationer?

Med utgångspunkt i frågorna ovan har DLF i samarbete med Marketing Clinic tagit fram en innovationsworkshop som är tänkt att hjälpa medlemmarna bli mer framgångsrika med sina produktinnovationer.

Läs mer om workshopens innehåll här!

KURSLEDARE

Marketing Clinics konsulter Bo Ekström, Egil Bråthe och Miranda Shüler leder workshopen tillsammans med Sirkku Erlandsson och Sara Gillerlöv från Coop, Sandra Haglind från ICA samt Sofi Randén, Estrella, Assan Njie, NJIE Foods och Erik Jarnsjö från Spendrups. Dessutom medverkar Christina Cheng som är expert på området ”trenddrivna innovationsprocesser”.

Målgrupp

Personer i kommersiella roller som är involverade i arbetet med produktinnovationer och personer i andra roller som vill lära mer om produktinnovationer.

FAKTA

Innovationsworkshop

5 februari 9.30 – 17.00, Haymarket by Scandic,
Hötorget 13-15, Stockholm.
Pris: 3 950 kr exkl moms.