Välkommen till våra event

Inspireras, utvecklas och nätverka med andra beslutsfattare!

DLF Service AB arrangerar varje år ett stort antal event för dagligvaru- och restaurangbranschens beslutsfattare. Målgruppen är medlemmar i Dagligvaruleverantörerna och särskilt inbjudna gäster.

InnoTalk
14 mars
Utbildningar
19 mars
Foodservice
30 maj, NOTERA DATUMET!
Årsmöte
13 juni
Höstmöte
9 oktober
Utbildningar
E-learning
+Visa fler