ICAs bokslutskommuniké 2018: Onlineförsäljningen ökade med 42 procent och passerade 1,7 miljarder

2018 bjöd på en bra försäljningsutveckling och stabila resultat där Apotek Hjärtat och ICA Banken utmärker sig mest. Koncernens nettoomsättning ökade med 5,4 procent under året till 115 354 miljoner SEK. Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster hamnade på 4 651 miljoner SEK (4 642); här ingår bland annat 110 miljoner SEK i struktur­kostnader kopplade till den pågående organisations­förändringen i ICA Sverige plus 26 miljoner SEK.

Under fjärde kvartalet ökade koncernens nettoomsättning med 5,1 procent jämfört med 2017. Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster blev 1 139 miljoner SEK (1 172). Här ingår tidigare nämnda strukturkostnader kopplade till ICA Sveriges omorganisation. Priseffekter, och i viss mån volym, har gett positiva resultatbidrag, vilket motverkats av fortsatt höga logistikkostnader samt högre omkostnader i flera av koncernens verksamheter. Sammantaget var rörelseresultatet, exklusive jämförelsestörande poster och strukturkostnader, 6,6 procent högre än föregående år. Rörelsemarginalen exklusive jämförelsestörande poster var 3,8 procent (4,1).

ICA hade en god försäljningsutveckling i Sverige också i slutet av året. Tillväxten överträffade marknadsutvecklingen och ICA knep marknadsandelar. Det är visserligen inte känt hur marknaden gick under det fjärde kvartalet men ICA bedömer att man har vuxit minst i linje med marknadstillväxten. En viktig orsak till detta är e-handelns fina utveckling. Under 2018 ökade onlineförsäljningen med 42 procent till 1,7 miljarder SEK. Under kvartal fyra ökade e-handeln med 35 procent jämfört med samma period föregående år, varav lösplock med 44 procent och ICA Matkassen -2 procent. 282 ICA-butiker erbjuder nu e-handel (lösplock) och 634 butiker tillhandahåller ICA Mat­kassen. I oktober flyttade e-handelslagret till permanenta lokaler i Jordbro söder om Stockholm.

Bortsett från strukturkostnaden på 110 miljoner hade ICA Sverige ett stabilt fjärde kvartal. Försäljningen, exklusive moms, i de svenska ICA-butikerna ökade under fjärde kvartalet med 3,0 procent och med 2,4 procent för jämförbara butiker.

Andelen egna märkesvaror (EMV) av ackumulerad försäljning uppgick till 25,4 procent (24,7).

Inga nya butiker öppnade under perioden men två konverteringar skedde och sju butiker stängdes. Under 2019 planeras totalt 12-14 nyetableringar.

Fokus ligger nu på att få ner logistikkostnaderna som fortsätter stiga, inte minst på grund av högre bränsle- och transport­kostnader. Eftersom ICAs e-handelslager i Stockholm fort­farande är i en uppstartsfas belastar det resultatet. Trots detta kan man ändå summera kvartalet som i stort sett resultat­mässigt stabilt. Den pågående översynen av ICA Sveriges organisation genomförs i första hand för att hitta ett nytt arbetssätt som är bättre anpassat till omvärlds­utvecklingen.

”Det gäller inte minst förmåga till att agera snabbt och att fatta beslut på rätt nivå. Dessutom behöver vi tillföra nya kompetenser inom framförallt digital utveckling. Resultatet av arbetet är att en ny organisation kommer att implementeras under första halvåret. Då kommer vi också att frigöra resurser som vi kan reallokera till våra pågående och kommande satsningar”, säger ICA Gruppens vd Per Strömberg i sin kommentar till rapporten.

I dag publicerades även ICAs hållbarhetsrapport. Här slår man fast att man kommer att fortsätta arbetet med att minska den egna klimatpåverkan och arbeta tillsammans med sina leverantörer för att minska klimatpåverkan i bakomvarande led.

”När det gäller vår egen påverkan är målet att vår verksamhet år 2020 ska vara klimatneutral. Jämfört med basåret 2006 har utsläppen sammantaget minskat med 61 procent,” berättar Strömberg.

2018 har, precis som Per Strömberg konstaterade för ett år sedan, blivit ett år där ICA gick från ord till handling.

”Flera nya satsningar har lanserats och vi har börjat rulla ut moduler i flera av våra stora IT-projekt samtidigt som mycket har hänt i våra befintliga verksamheter. Det viktiga nu är att vi kan hålla uppe tempot. Det har sagts förr och gäller fort­farande – att stå still är inget alternativ.”

Läs ICAs bokslutkommitté

Läs ICAs hållbarhetsrapport
(DLF NEWS)

Dela:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Jag vill börja prenumerera på DLF News och få nyheter om intressanta rapporter, trender och utvalda nyheter från dagligvaruhandeln!

Kontaktuppgifter

På DLF Service AB värnar vi om en hög nivå av skydd för din personliga integritet. Genom att bocka i rutan, samtycker du till att vi behandlar personuppgifter om dig i enlighet med vår integritetspolicy. För mer information gå in på www.dlf.se/integritetspolicy.

*Prenumerationen är kostnadsfri och öppen för alla