Plastinitiativet 2022

DLFs styrelse har beslutat att lansera Plastinitiativet 2022. Målsättningen med initiativet är att de plastförpackningar som medlemsföretagen sätter på marknaden, och som omfattas av producentansvarsförordningen, ska gå att materialutnyttja senast år 2022.

EU-kommissionen lanserade i januari 2018 ”En europeisk strategi för plast i en cirkulär ekonomi”. Ett av målen i strategin är att alla plastförpackningar som släpps ut på EU-marknaden ska kunna återvinnas till ny plastråvara för produktion av nya plastprodukter. Idag materialutnyttjas uppskattningsvis endast 25 procent av de plastförpackningar som sätts på konsument­marknaden i Sverige.

För att få bättre kunskap om olika plastsorters återvinnings­barhet och hjälp med att förstå vad ni som medlemsföretag kan göra för att nå målet, finns FTI:s plastguide. Ni kan också kontakta FTI för mer information:

Anette Löhnn
Förpacknings- och Tidningsinsamlingen
Tel. 08-566 144 437

Genom att skriva under initiativet åtar sig medlemsföretaget att verka för att nå målet senast 2022.
Följande DLF-medlemsföretag har skrivit under initiativet:

Arla Foods
Bambino Mam
Barilla Sverige
Cloetta Sverige
Coca-Cola European Partners Sverige
Continental Foods Sweden
Di Luca & Di Luca
Duni
Estrella
Findus
Foodmark
Guldfågeln
Henkel Norden
HKScan Sweden
Kockens
Kronfågel
Midsona Sverige
Nestlé Sverige
Oatly
O Kavli
Orkla Foods Sverige
Polarbröd
Pågen
Sia Glass
Spendrups Bryggeri
Svegro
Swedish Match North Europe
Triumf Glass