ICAs delårsrapport: Ökad omsättning, e-handel och EMV-andel under tredje kvartalet

Efter den svaga kvartalsrapporten i somras kan ICA Gruppen redovisa betydligt starkare siffror i sin rapport för tredje kvartalet som publiceras i dag. Vinsten före skatt steg till 1 347 miljoner SEK från 1 272 miljoner motsvarande period i fjol. Omsättningen ökade med 6,2 procent till 28 846 miljoner SEK. Butiksförsäljningen i Sverige går bra och marknadsdata visar att ICA växte snabbare än marknaden och knep marknads­andelar under årets första hälft. Försäljningen, exklusive moms, i de svenska ICA-butikerna steg under perioden med 3,4 procent och med 2,8 procent för jämförbara butiker. Tillväxttrenden bedöms ha fortsatt även under denna rapportperiod. Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster för tredje kvartalet hamnade på 1 499 miljoner SEK, att jämföra med 1 380 miljoner motsvarande kvartal 2017.

256 ICA-butiker är idag aktiva inom e-handel och 605 butiker erbjuder ICA Matkassen. Totalt ökade e-handeln under kvartalet med 41 procent jämfört med tredje kvartalet 2017. Av det utgör lösplock 47 procent och ICA Matkassen 6 procent. Onlineförsäljningen uppgick till 365 miljoner SEK under kvartalet (259). För hela perioden steg onlineförsäljningen med 45 procent till 1 209 miljoner SEK.

Andelen EMV steg under perioden till 25,3 procent från 24,7 procent motsvarande period i fjol.

– Det är och kommer att vara oerhört viktigt att vi säkrar resurser till de områden och projekt som är viktiga för vår långsiktiga utveckling, och vi behöver därför reducera kostnaderna inom andra områden. ICA Sverige genomför under hösten en stor genomgång av organisation och arbetssätt i syfte att frigöra resurser så vår höga utvecklingstakt kan fortsätta, säger ICA Gruppens vd Per Strömberg i sin rapportkommentar.

ICA Gruppen skriver i sin hållbarhetsrapport för tredje kvartalet att koncernens samlade klimatambition godkändes av Science Based Targets initiative i september. Ambitionen innehåller två skarpa mål som innebär att minska de direkta klimat­påverkande utsläppen i verksamheten med minst 70 procent jämfört med basåret 2006, som en del i ICA Gruppens mål att bli klimatneutralt till 2020, och att ICA Gruppens största leverantörer senast 2025 ska ha antagit klimatmål enligt Science Based Targets initiative.

Läs ICAs delårsrapport i sin helhet

(DLF NEWS)

Foto: Jessica Gow/TT

Dela:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Jag vill börja prenumerera på DLF News och få nyheter om intressanta rapporter, trender och utvalda nyheter från dagligvaruhandeln!

Kontaktuppgifter

På DLF Service AB värnar vi om en hög nivå av skydd för din personliga integritet. Genom att bocka i rutan, samtycker du till att vi behandlar personuppgifter om dig i enlighet med vår integritetspolicy. För mer information gå in på www.dlf.se/integritetspolicy.

*Prenumerationen är kostnadsfri och öppen för alla