MEDLEMSKAPET

Att bli medlem i DLF innebär många fördelar för företag som säljer dagligvaror. Genom dotterbolaget DLF Service AB får du som medlem tillgång till nedanstående tjänster.

For information about a DLF membership, please click here.

Allt detta ingår i serviceavgiften
Affärsrelevant kunskap

DLF Service investerar varje år ett sjusiffrigt belopp på undersökningar, rapporter, analyser och presentationer inom intressanta områden som är exklusiva för medlemmarna. Några exempel är:

 • DLF Kundprofiler™
 • DLF Multichannel
 • DLF Eye tracking-studie
 • IGD- och GfK-rapporter (EMV- och nyckeltalsutveckling, etc)

Marknadsinformation

DLF Service har utvecklat en rad produkter inom området marknadsinformation, som ingår i serviceavgiften (Retail Index och Foodservice Index kräver dock ditt företags deltagande).

 • Dagligvarukartan™
 • Restaurangkartan™
 • Marknadsindikatorer™
 • Retail Index™
 • Foodservice Index™
 • Restaurangindex™

Nyhets- & omvärldsbevakning

DLF Service förmedlar kontinuerligt information och analyser om dagligvaruhandeln via våra nyhetsbrev:

 • DLF NEWS
 • DLF VD-brev

Inspirerande mötesplatser

DLF Service mötesplatser samlar varje år tusentals beslutsfattare från dagligvarubranschen. Det är här du får ny inspiration och kunskap samt kan nätverka med kunder och kollegor i branschen. Några exempel på våra mötesplatser är:

 • Stora Dagligvarudagen
 • Foodservice
 • Innoday®
 • DLF-luncher

Skräddarsydda utbildningar

DLF Academy erbjuder olika typer av utbildningar som är skräddarsydda för dagligvarubranschen:

 • Master Class – Digitala medier
 • Bättre affärer med POS- och kundkortsdata
 • Förhandlingsbart – bli en bättre förhandlare!
 • Offentlig upphandling
 • Konkurrensrätt

Branschutveckling

DLF Service tar hela tiden initiativ till och genomför olika branschprojekt tillsammans med våra kunder i syfte att effektivisera och utveckla branschen. Arbetet sker främst inom ramen för ECR Sverige, med DLF och Svensk Dagligvaruhandel som huvudmän. DLF  utvecklar och driver även olika branschsystem som bidrar till att effektivisera branschen.

Information

För mer information om fördelarna med ett medlemskap, kontakta Mathias Dittrichmarknadsdirektör på DLF Service AB, tel 0708-445 448.

Ansökan om medlemskap i DLF

Är ditt företag redan ett medlemsföretag? Skapa ett personligt konto.

Företaget
VD (eller motsvarande)


Ansökan.

Vi ansöker härmed om:

Omsättning

Vår nettoomsättning av dagligvaror på den svenska marknaden, inkluderande försäljning till handel, restauranger och storhushåll uppgår till:

*Observera att du ska fylla i datum, signatur samt namnförtydligande på ansökan innan den skickas in till DLF.


Ansökan om medlemskap i dlf

Företaget

VD (eller motsvarande)

Ansökan

Vi ansöker härmed om:

Omsättning

Vår nettoomsättning av dagligvaror på den svenska marknaden, inkluderande försäljning till dagligvaruhandel, servicehandel, restaurang och storhushåll uppgår till:

*Observera att du ska fylla i datum, signatur samt namnförtydligande på ansökan innan den skickas in till DLF.