MEDLEMSKAPET

Att bli medlem i DLF innebär många fördelar för företag som säljer dagligvaror. Genom dotterbolaget DLF Service AB får du som medlem tillgång till nedanstående tjänster.

For information about a DLF membership, please click here.

Allt detta ingår i ett medlemskap
Affärsrelevant kunskap

DLF investerar varje år ett sjusiffrigt belopp på undersökningar, rapporter, analyser och presentationer inom intressanta områden som våra medlemsföretag kostnadsfritt kan ta del av. Några exempel är:

 • DLF Kundprofiler™
 • DLF Multichannel Consumer 2020
 • DLF Eye tracking-studie
 • IGD- och GfK-rapporter (EMV- och nyckeltalsutveckling, etc)

Marknadsinformation

DLF har utvecklat en rad produkter inom området marknadsinformation, som våra medlemmar kan ta del av utan kostnad (DLF Retail Index och Foodservice Index kräver dock ditt företags deltagande).

 • Dagligvarukartan™
 • Restaurangkartan™
 • DLF:s Marknadsindikatorer™
 • DLF Retail Index™
 • DLF Foodservice Index™
 • Restaurangindex™

Nyhets- & omvärldsbevakning

DLF förmedlar kontinuerligt information och analyser om dagligvaruhandeln via våra nyhetsbrev:

 • DLF NEWS
 • DLF VD-brev

Inspirerande mötesplatser

DLF:s mötesplatser samlar varje år tusentals beslutsfattare från dagligvarubranschen. Det är här du får ny inspiration och kunskap samt kan nätverka med kunder och kollegor i branschen. Talare och utredningar som presenteras vid årsmötet ingår i medlemskapet. Några exempel på DLF:s mötesplatser är:

 • Stora Dagligvarudagen
 • DLFs Årsmöte
 • Foodservice
 • Innoday®
 • DLF-luncher

Skräddarsydda utbildningar

DLF Academy erbjuder olika typer av utbildningar som är skräddarsydda för dagligvarubranschen:

 • Master Class – Digitala medier
 • Bättre affärer med POS- och kundkortsdata
 • Förhandlingsbart – bli en bättre förhandlare!
 • Offentlig upphandling
 • Konkurrensrätt

Branschutveckling

DLF tar hela tiden initiativ till och genomför olika branschprojekt tillsammans med våra kunder i syfte att effektivisera och utveckla branschen. Arbetet sker främst inom ramen för ECR Sverige, där DLF Service AB och Svensk Dagligvaruhandel är huvudmän. DLF utvecklar och driver även olika branschsystem som bidrar till att effektivisera branschen.

Information

För mer information om fördelarna med ett medlemskap, kontakta Mathias Dittrichmarknadsdirektör på DLF Service AB, tel 0708-445 448.

Ansökan om medlemskap i dlf

Företaget

VD (eller motsvarande)

Ansökan

Vi ansöker härmed om:

Medlemsavgift till DLF samt serviceavgift till DLF Service AB, fastställs årligen i samband med ordinarie Förbundsstämma och i enlighet med DLFs stadgar.

Omsättning

Vår nettoomsättning av dagligvaror på den svenska marknaden, inkluderande försäljning till dagligvaruhandel, restaurang och storhushåll samt servicehandel uppgår till:

*Observera att du ska fylla i datum, signatur samt namnförtydligande på ansökan innan den skickas in till DLF.