ICAs delårsrapport: Nettotillväxten 3,4 procent, e-handeln upp 34 procent, ICA Sveriges EMV-andel nu nära 27 procent

ICAs nettoomsättning ökade med 3,4 procent till 29 098 miljoner SEK under årets första kvartal. Påskhelgens kalendereffekt bedöms ha påverkat försäljningen med -1,2 procent. Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster ökade trots påskeffekten med cirka 12 procent till 1 125 miljoner SEK. Påsken bedöms samtidigt ha påverkat ICA Sveriges rörelseresultat med cirka -35 miljoner SEK. Rörelsemarginalen exklusive jämförelsestörande poster steg till 4,0 procent (3,6). Periodens resultat uppgick till 813 miljoner SEK (700).

”Vi har en bra början på året med god försäljnings- och lönsamhetsutveckling i de flesta av våra verksamheter. Framförallt är detta märkbart för ICA Sverige och Rimi Baltic, som trots negativa påskeffekter gör ett betydligt bättre kvartal än för ett år sedan,” kommenterar ICA Gruppens vd Per Strömberg.

ICA Sveriges nettoomsättning ökade med 2,2 procent till 19 793 miljoner SEK under kvartalet. Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster ökade med 68 miljoner SEK till 825 miljoner SEK (758). Andelen egna märkesvaror (EMV) av ackumulerad försäljning uppgick till 26,8 procent (26,0). Det kan jämföras med Rimi Baltic där EMV-andelen minskat något, till 25,3 procent (26,0). Hos Apotek Hjärtat utgjorde andelen EMV av övriga produkter 19,8 procent (19,5).

”Vi kan också notera att Icas e-handel fortsätter att växa snabbare än marknaden och att vi därmed ytterligare stärker vår marknadsledande position för mat på nätet”, skriver Per Strömberg.

Vid periodens slut erbjöd 283 ICA-butiker e-handel (lösplock) och 630 butiker ICA Matkassen. Totalt ökade e-handeln med 34 procent under perioden jämfört med kvartal ett 2018. Lösplock stod för 41 procent och ICA Matkassen 3 procent. Online­försäljningen ökade till 570 miljoner SEK under kvartalet från 424 miljoner motsvarande period 2018.

ICA fortsätter att fokusera på hållbarhetsfrågorna och integrerar från och med denna rapport hållbarhetsrapporten i sin finansiella kvartalsrapport. Under kvartalet fattades beslut om ett nytt koncernmål för matsvinn.

”Vi har under många år fokuserat på att minska svinnet och nu lyfter vi denna fråga och sätter målet att svinnet från den egna verksamheten ska halveras till 2025. Arbetet med att implementera vår nya plaststrategi har fortsatt, bland annat genom lansering av produkter och förpackningar med fossilfri plast. ICA har också utsetts till Sveriges grönaste varumärke i strategikonsultföretaget Differs årliga undersökning. Därtill har Rimi Estland fått miljödepartementets pris Environment friendly company för ledande miljövänliga förändringar. Till sist kan vi konstatera att vi nu har minskat ICA Gruppens utsläpp av växthusgaser med 60 procent från basåret 2006. Förbättringstakten är något lägre än tidigare beroende på externa faktorer, som innebär minskad andel biodrivmedel i godstransporter, och vissa fördröjningar i det omfattande omställningsarbete till köldmedia med lägre klimatpåverkan som pågår,” förklarar Per Strömberg i en rapportkommentar.

Hämta ICAs delårsrapport
Foto: Jessica Gow/ TT
(DLF NEWS)

Dela:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Jag vill börja prenumerera på DLF News och få nyheter om intressanta rapporter, trender och utvalda nyheter från dagligvaruhandeln!

Kontaktuppgifter

På DLF Service AB värnar vi om en hög nivå av skydd för din personliga integritet. Genom att bocka i rutan, samtycker du till att vi behandlar personuppgifter om dig i enlighet med vår integritetspolicy. För mer information gå in på www.dlf.se/integritetspolicy.

*Prenumerationen är kostnadsfri och öppen för alla

DLF News