Sverige 2030: Vi är fler, äldre, rikare och konsumerar mer – men skillnaderna är stora i landet

År 2030 beräknas Sveriges befolkning ha vuxit till över elva miljoner invånare, och många har mer pengar att röra sig med än tio år tidigare. Samtidigt är skillnaderna stora mellan olika delar av landet – de som arbetar på mindre orter har haft en betydligt svagare inkomstutveckling. Det visar rapporten Fast Moving Report – Sverige 2030, som blickar framåt och målar upp en bild av hur Sverige kan se ut år 2030. Rapporten presenterades av Fredrik Bergström, Affärsområdeschef, WSP, på Fast Moving ’19 den 9 oktober. Hämta presentationen här.

Unga i åldern 20-30 år flyttar gärna till någon av de större städerna för att jobba eller studera. Befolkningen blir allt äldre och medelåldern ökar både i våra storstäder, större städer och på landsbygden, där medelåldern också kommer att vara högst på grund av att de yngre flyttar till städerna. 2010-talets kraftiga befolkningsökning, där immigrationen var en starkt pådrivande faktor, avmattas en aning och återgår till en mer historisk nivå. Samtidigt fortsätter invandringen att vara högre än utvandringen.

BNP väntas öka mellan 2018 och 2030, från 4 800 miljarder till närmare 6 000 miljarder SEK. 2030 jobbar allt färre svenskar inom varuproduktion och allt fler i tjänstenäringar, exempelvis kopplat till välfärd, omsorg och tjänsteförmedling. Utbildnings­nivån kommer att ha stigit, och antalet välutbildade ökar mest där jobben finns, det vill säga i storstäder och större städer.

2030 har den privata konsumtionen ökat men förändrats. Låga räntor fortsätter hålla våra boendekostnader nere och vi kan lägga pengar på annat. Prylsuget håller i sig och vi köper allt fler sällanköpsvaror och olika tjänster. Konsumtionen har ökat mest i de större städerna och storstadsregionerna där köpkraften finns. Vår konsumtion inom dagligvaruhandeln väntas minska från 16,9 procent 2018 till 13,9 procent år 2030. Samtidigt lägger vi mer pengar på upplevelser och restaurangbesök, och närmar oss därmed ännu mer konsumtionsmönstren i andra europeiska länder och USA.

Vårt resande ser ut ungefär som idag. Kollektivtrafiken ökar något, speciellt i större städer och storstäder. Elektrifieringen av fordonsflottan fortsätter men de självkörande personbilarna har inte tagit över än.

Rapporten, som ger dagligvarubranschen och övrigt svenskt näringsliv värdefulla insikter för att möta framtiden, har tagits fram av WSP på uppdrag av branschorganisationerna DLF och Svensk Dagligvaruhandel. WSP ansvarar för statistikinsamling från myndigheters, institutioners och företags prognoser och modeller, kvalitetssäkring av data samt analys.

Hämta rapporten
(DLF NEWS)

Dela:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Jag vill börja prenumerera på DLF News och få nyheter om intressanta rapporter, trender och utvalda nyheter från dagligvaruhandeln!

Kontaktuppgifter

På DLF Service AB värnar vi om en hög nivå av skydd för din personliga integritet. Genom att bocka i rutan, samtycker du till att vi behandlar personuppgifter om dig i enlighet med vår integritetspolicy. För mer information gå in på www.dlf.se/integritetspolicy.

*Prenumerationen är kostnadsfri och öppen för alla

DLF News