Offentlig upphandling från A till Ö

11 mars 2020, 9.30 – 17.00
Scandic Anglais, Humlegårdsg. 23, Stockholm

Anmälan

Få koll på lagen om offentlig upphandling

Den offentliga upphandlingen omsätter nästan 700 miljarder SEK per år. Lagen om offentlig upphandling (LOU) beskrivs ofta som krånglig och svår att förstå.

På Finansdepartementet arbetar man med beredning av olika lagförslag på området. Som grädde på moset meddelar de svenska domstolarna domar i en strid ström. Det är alltså viktigare än någonsin att hålla sig uppdaterad på detta område.

Du som är leverantör har mycket att vinna på att kunna LOU. Kunskapen ger dig bättre förståelse för de offentliga upphandlingarna och en större chans att vinna offentliga kontrakt.

DLF Academys kurs Offentlig upphandling från A till Ö, som fick hela 4,9 av 5 i betyg vid förra kurstillfället, ger dig en bra och bred bas att stå på samtidigt som den håller dig uppdaterad om nyheterna på upphandlings­området. Relevanta rättsfall bakas in under dagen och det kommer att finnas möjlighet att ställa frågor. Utbildningen är praktiskt inriktad och du kommer under dagen också att få lyssna till Upphandlare Mats Lange och Måltidschef Karin Lundell från Strängnäs kommun. De kommer att dela med sig av sina erfarenheter och utmaningar samt tala om trender, allt ur en mellanstor kommuns perspektiv.

Om kursledaren Anna Ulfsdotter Forssell

Anna Ulfsdotter Forssell är en av Sveriges mest framstående advokater inom det upphandlingsrättsliga området. Hon har arbetat med upphandlingsrätt i mer än 20 år. Anna har företrätt klienter i upphandlingsmål i EU-domstolen, Högsta förvaltningsdomstolen och i Högsta domstolen. Hon är högt rankad i Chambers, Legal500 och har av Who’s who legal (Public Procurement och Government Contracts) sex gånger utsetts till en av världens bästa advokater inom det upphandlingsrättsliga området.

Anna Ulfsdotter Forssell bistår såväl upphandlande myndigheter och enheter som leverantörer genom en upphandlings alla faser. Rådgivningen inkluderar biträde i upphandlingsprocesser, hjälp vid tillämpning av offentliga kontrakt och all annan strategisk upphandlingsrättslig rådgivning.

Agenda

 • Inledning – vad, varför, vem och när
 • De grundläggande principerna
 • Grundläggande upphandlingsbegrepp
 • Genomgång av förfarandena
 • Ramavtal
 • Uteslutningsgrunder och leverantörskvalificering, åberopande av annans kapacitet och finns det någon gräns för samarbete mellan anbudsgivare?
 • Bör- och skall-krav – vikten av obligatoriska krav
 • Anbudsutvärdering och onormalt låga anbud
 • Erfarenheter, utmaningar och trender – en mellanstor kommuns perspektiv
 • Tilldelningsbeslut och rättsmedel
 • Tillämpning av ett upphandlat kontrakt – ändring av kontrakt

Målgrupp

Alla som arbetar med offentliga upphandlingar, som anbudsansvariga, avtalsansvariga när det gäller offentliga kontrakt och chefer för den verksamhet som riktar sig mot offentlig sektor. Kursen lämpar sig både för de som är nya på området och de som redan är insatta i regelverket men som vill hålla sig uppdaterade om reglerna och nyheterna.

FAKTA

Offentlig upphandling från A till Ö

11 mars 2020, 9.30 – 17.00
Scandic Anglais, Humlegårdsgatan 23, Stockholm
Pris: 3950 SEK exkl moms

3 december, 5 december, Stockholm och Göteborg
Academy
5 februari, Haymarket by Scandic, Hötorget 13-15, Stockholm
DLF-lunch
6 februari, Operaterassen, Stockholm
Academy
11 mars, Scandic Anglais, Humlegårdsg. 23, Stockholm
Innoday
19 mars, 2020. Stockholm Waterfront Congress Centre
Årsmöte
14 maj, 2020. Berns Salonger, Stockholm

Event

3 december, 5 december, Stockholm och Göteborg
Academy
5 februari, Haymarket by Scandic, Hötorget 13-15, Stockholm
DLF-lunch
6 februari, Operaterassen, Stockholm
Academy
11 mars, Scandic Anglais, Humlegårdsg. 23, Stockholm
Innoday
19 mars, 2020. Stockholm Waterfront Congress Centre
Årsmöte
14 maj, 2020. Berns Salonger, Stockholm
+Visa fler

Kunskap

Dagligvaruhandel
Kundprofiler
Dagligvaruhandel / Restaurang
Rapporter
Dagligvaruhandel
Kundprofiler
Dagligvaruhandel
Kundprofiler
Dagligvaruhandel
Kundprofiler
+Visa fler

Academy

Academy
5 februari, Haymarket by Scandic, Hötorget 13-15, Stockholm
Academy
11 mars, Scandic Anglais, Humlegårdsg. 23, Stockholm
+Visa fler