Green

Om DLF

DLF är en branschorganisation för företag som säljer dagligvaror till handel, restauranger och storhushåll i Sverige.

Uppdrag

DLF skapar förutsättningar för en effektiv, innovativ och hållbar dagligvaruindustri genom att:

– förmedla affärsrelevant kunskap inom marknad, försäljning och logistik

– erbjuda inspirerande och utvecklande mötesplatser

– driva effektiva branschsystem som skapar affärsnytta

Styrelse

Carina Hanson, ordförande
Estrella

Patrik Hansson
Arla Foods

Ingrid Grönfeldt
Bambino Mam

Lars Påhlson
Cloetta Sverige

Patrik Niklasson
Continental Foods Sweden

Christian di Luca
Di Luca & Di Luca

Johan Sundelin
Duni

Jennifer Friman
Essity

Anette Rosengren
Fazer Bageri

Andreas Millbourn
Foodmark

Peter Andersson
Guldfågeln

Johanna Sjöborg
Henkel Norden

Gerhard Bley
O. Kavli

Magnus Lagergren
Kronfågel

Magnus Nordin
Nestlé Sverige

Henrik Julin
Orkla Foods Sverige

Karin Bodin
Polarbröd

Edward Liepe
Saturnus

Kommittéer

Vill du nominera dig till ledamot i någon av DLFs kommittéer, kontakta respektive kommittéordförande.

Ladda ner dokumentet ”Principer för val av kommittéledamöter” (PPT)

Marknadskommitté
Dagligvaruhandel & Servicehandel

Pål Netsman
Sales Support Sweden
(ordförande)

Peter Nordwall
Ancrona

Johanna Linnros
Atria Sverige

Jens Mildner
Bisca

Marcus Wessner
Cloetta Sverige

Björn Persson
Continental Foods Sweden

Jenny Andersen
Freudenberg Home & Cleaning Solutions

Anna Saverstam
Kronfågel

Christer Sandin
Haribo Lakrits

Gunilla Schlyter Hägglund
Orkla Confectionery & Snacks Sverige

Gernot Jensen
Philip Morris

Anders E Johansson
Polarbröd

Daniel Mathiasson
Pågen Färskbröd

Tyrone Andersson
Red Bull Sweden

Linda Edlund
Essity

Stefan Carlsson
SIA Glass

Christian Bona
Skånemejerier

Erik Jarnsjö
Spendrups Bryggeri

Arletka Skurczynska
Unilever Sverige


Marknadskommitté

Restaurang & Storhushåll

Leif Olausson
Arla Foods

Michael Carlsson
Arvid Nordquist

Patrik Larsson
Atria Foodservice

Martin Lindsö
Carlsberg Sverige

Sofie Eliasson Morsink
Coca-Cola European Partners Sverige

Maria Dundeberg
HK Scan Sweden

Sven Ask
Kiviks Musteri

Pelle Eriksson
Lantmännen Cerealia

Mikael Haage
Lantmännen Unibake Sweden

Thomas Andersson
Löfbergs Lila

Stephan Borgström
Norrmejerier

Magnus Selin
Orkla Foods Sverige

Fredrik Lissheim
Red Bull Sweden

Christian Andersson
Tulip Food Company

Anna Nauclèr
Unilever Sverige

 

Logistikkommittén

Peter Dannqvist
Arvid Nordquist
(ordförande)

Håvard Jörgensen
Coca-Cola European Partners Sverige

Mattias Jönsson
Cloetta Sverige

Jörgen Sköld
Fazer Bageri

Erik Börtemark
Findus Sverige

Johan Rosvall
HKScan Sweden

John Gardsten
Kiviks Musteri

Christian Svensson
Lantmännen Cerealia

Fredrik Stålhandske
Orkla Foods Sverige

Per Myrbäck
SCA Hygiene Products

Anders Wuori Silfversparre
Semper

Eva Liv
Skånemejerier Försäljning

Sven Nordblom
Unilever Sverige

Dotter- och intressebolag

Dagligvaruleverantörers Förbund äger och förvaltar ett antal bolag vars uppgifter är att bidra med medlems- och affärsnytta för de företag som är medlemmar i DLF. I förbundet bedrivs ingen operativ verksamhet förutom administration av hemsida, årsmöte, medlemsregister och upprättande av ägardirektiv för dotter- och intressebolag samt viss hantering av konkurrensneutrala branschfrågor.

DLF Service AB

DLF Service AB är ett helägt dotterbolag till Dagligvaruleverantörers Förbund. Bolaget förmedlar affärsrelevant kunskap och arrangerar inspirerande mötesplatser och utbildningar för DLFs medlemmar. Bolaget finansieras av servicearvoden som varierar beroende på det anslutna företagets omsättning.

ClearOn AB

ClearOn AB är marknadsledande inom clearing- och betaltjänster i dagligvaruhandeln och samarbetar med 6100 butiker som clearar kuponger, presentkort, värdeavier och betalningar för 6 miljarder SEK årligen. Genom tjänsten Kassagirot kan privatpersoner, företag och föreningar betala, sätta in, växla och överföra pengar i samarbete med Nordea, Swedbank, Bankgirot, Bank of Ireland och MoneyGram.

Delar av ClearOns verksamhet (betaltjänster) bedrivs under tillstånd från Finansinspektionen enligt lagen (2010:751) om betaltjänster. Företaget etablerades 1968 och är ett helägt dotterbolag till DLF.

Svenska Retursystem

Sverige var det första landet i världen där dagligvarubranschen gick samman och skapade ett gemensamt retursystem för lådor och pallar. Svenska Retursystem AB, som ägs till lika delar av DLF och Svensk Dagligvaruhandel, SvDH, driver systemet.

GS1 Sweden

GS1 Sweden, som ägs av DLF och Svensk Dagligvaruhandel, ingår i en världsomspännande organisation med kontor i 110 länder som utvecklar standarder för varu- och informationsflöden.

GS1s standarder och tjänster inkluderar streckkoder, eCom-meddelanden och GS1s standard för RFID (EPC). 11 000 företag och organisationer i olika branscher är kunder till GS1 Sweden.

Dotterbolaget Validoo hjälper företag att leverera korrekt digital produktinformation och bilder till deras kunder och konsumenter.

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen – FTI

1994 införde regeringen ett producentansvar för förpackningar och förpackningsmaterial. Producentansvaret kom till för att bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle. Alla som tillverkar, importerar eller säljer förpackningar eller förpackade varor ansvarar för att förpackningarna samlas in och återvinns.

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen – FTI, ägs av de fem materialbolagen Plastkretsen, Returkartong, MetallKretsen, Svensk GlasÅtervinning och Pressretur. FTI:s uppdrag är att driva och utveckla ett kostnadseffektivt och hållbart nationellt system för insamling och materialåtervinning.

Plastkretsen

Plastkretsen är materialbolag för de plastförpackningar som omfattas av producentansvaret för förpackningar i Sverige. Plastkretsen AB ägs av organisationerna DLF, Svensk Dagligvaruhandel och PIR (Plastindustrin).

Returkartong

Returkartong är materialbolag för de pappersförpackningar som omfattas av producentansvaret. Bolaget ägs av organisationerna DLF, Svensk Dagligvaruhandel samt tolv förpackningstillverkare av well, kartong och vätskekartong.

MetallKretsen

MetallKretsen är materialbolaget för de metallförpackningar som omfattas av producentansvaret, och ägs av organisationerna DLF och Svensk Dagligvaruhandel.

Svensk GlasÅtervinning

Svensk GlasÅtervinning ansvarar för insamling och återvinning av glasförpackningar i Sverige. Bolagets anläggning i Hammar tar hand om landets alla insamlade glasförpackningar och omvandlar dem till ny glasråvara. Bolaget ägs av organisationerna DLF, Svensk Dagligvaruhandel, Sveriges Bryggerier, Vin och spritleverantörsföreningen samt glasförpackningstillverkaren Ardagh.