Om DLF

DLF är en branschorganisation för företag som säljer dagligvaror till handel, restauranger och storhushåll i Sverige.

Uppdrag

DLF skapar förutsättningar för en konkurrenskraftig dagligvaruindustri.*

* Företag som säljer livsmedel, drycker, kemtek, non-food, egenvård, tidningar, tobak och specialvaror till handel, restauranger och storhushåll i Sverige.

Styrelse

Henrik Julin, ordförande
Orkla Foods Sverige

Patrik Hansson, vice ordförande
Arla Foods

Carina Hanson
Estrella

Patrik Niklasson
Continental Foods Sweden

Christian di Luca
Di Luca & Di Luca

Johan Sundelin
Duni

Andreas Millbourn
Foodmark

Peter Andersson
Guldfågeln

Johanna Sjöborg
Henkel Norden

Sofia Hyléen Toresson
HKScan Sweden

Magnus Lagergren
Kronfågel

Ulrika Palm
Midsona Sverige

Jonas Magnusson
Mondelez Sverige

Jennifer Friman
Movement Group Nordic

Magnus Nordin
Nestlé Sverige

Karin Bodin
Polarbröd

Anders Carlsson Jerndal
Pågen

Edward Liepe
Saturnus

Fredrik Spendrup
Spendrups Bryggeri

Jerker Norström
Svegro

Kommittéer

Vill du nominera dig till ledamot i någon av DLFs kommittéer, kontakta respektive kommittéordförande.

Principer för val av kommittéledamöter

Principer för kommittéverksamheten

Principer för ställningstagande i branschfrågor 


Marknadskommitté

Dagligvaruhandel & Servicehandel

Tyrone Andersson
Unilever Sverige
(ordförande)

Johanna Linnros
Atria Sweden

Marcus Wessner
Cloetta Sverige

Henrik Dagergård
Danone Sweden

Linda Edlund
Essity Hygiene and Health

Anna Wallin Krasse
Exotic Snacks

Christer Sandin
Haribo Lakrits

Martin Jonsson
Henkel Norden

Jenny Andersen
Jacobs Douwe Egberts

Anna Saverstam
Kronfågel

Peter Nordwall
Movement Business Partner

Gernot Jensen
Philip Morris

Anders E Johansson
Polarbröd

Daniel Mathiasson
Pågen Färskbröd

Stefan Carlsson
SIA Glass

Christian Bona
Skånemejerier

Erik Jarnsjö
Spendrups Bryggeri

Jennie Brobeck
Swedish Match

Andreas Barolo
Valio Sverige


Marknadskommitté

Restaurang & Storhushåll

Maria Dundeberg
HK Scan Sweden
(ordförande)

Helena Fagraeus Lundström
Arla Foods

Lars Sundberg
Arvid Nordquist

Patrik Larsson
Atria Sweden

Johan Widstrand
Barilla

Martin Lindsö
Carlsberg Sverige

Suzanne Grønfeldt
Findus

Marie-Louise Ankersson
Foodmark

Sven Ask
Kiviks Musteri

Pelle Eriksson
Lantmännen Cerealia

Thomas Andersson
Löfbergs Lila

Stephan Borgström
Norrmejerier

Henrik Eriksson
Orkla Foods Sverige

Kristina Hovmöller
Santa Maria Sverige

Christian Andersson
Tulip Food Company

Daniel Miksell
Unilever Sverige


Logistikkommittén

Peter Dannqvist
Arvid Nordquist
(ordförande)

Malin Leander
Arla Foods

Håvard Jörgensen
Coca-Cola European Partners Sverige

Mattias Jönsson
Cloetta Sverige

Katrin Nilsson
Essity Hygiene and Health

Jörgen Sköld
Fazer Bageri

Fredrik Stålhandske
Guldfågeln

Emma Follin
Henkel Norden

Johan Rosvall
HKScan Sweden

John Gardsten
Kiviks Musteri

Christian Svensson
Lantmännen Cerealia

Gunilla Engblom
Mondelez Sverige

Svante Palebo
Nestlé

Erik Möster
Orkla Foods Sverige

Rasmus Bonnevier
Procter & Gamble

Anders Wuori Silfversparre
Semper

Fredrik Lindberg
Sevan

Eva Liv
Skånemejerier Försäljning

Sven Nordblom
Unilever Sverige

Bolag

Förbundet äger, helt eller delvis, följande bolag:

DLF Service AB

DLF Service AB är ett helägt dotterbolag till Dagligvaru­leverantörers Förbund med uppdraget att förmedla affärs­relevant kunskap samt arrangera inspirerande mötesplatser och utbildningar för DLFs medlemmar. Verksamheten finansieras av servicearvoden som varierar beroende på det anslutna företagets omsättning samt av deltagaravgifter för de olika arrangemangen. Bolaget utför också vissa operativa tjänster åt moderförbundet Dagligvaruleverantörers Förbund.

ClearOn AB

ClearOn AB leder utvecklingen av kuponger och betaltjänster i handeln. Vi utvecklar och säljer dessutom kassasystem under varumärket Wave. Vårt fokus är att erbjuda tjänster som skapar mer värde i kassan. Det gör vi i nära samarbete med handeln, leverantörer och banker som är online med 6000 butiker i vårt innovativa clearingsystem. Idag är vi ett betalningsinstitut under Finansinspektionens tillsyn med 50 års erfarenhet av sömlösa clearingprocesser i handeln. ClearOn grundades 1968 och är ett helägt dotterbolag till DLF.

Svenska Retursystem

Sverige var det första landet i världen där dagligvarubranschen gick samman och skapade ett gemensamt retursystem för lådor och pallar. Svenska Retursystem AB, som ägs till lika delar av DLF och Svensk Dagligvaruhandel, SvDH, driver systemet.

GS1 Sweden

GS1 Sweden förenklar handel genom att säkerställa effektiva och säkra varu- och informationsflöden. Detta görs genom globala standarder som utvecklas tillsammans med GS1:s användare inom olika branscher. Den mest kända standarden är streckkoden.

Idag har GS1 Sweden över 12 000 kunder och är en del av en världsomspännande organisation med 112 medlemsorganisationer som tillsammans har 1,5 miljoner kunder i nästan 150 länder.

I GS1 Sweden ingår Validoo – tjänster som hjälper dagligvarubranschen att säkerställa digital produktkvalitet till sina kunder och konsumenter. Korrekt information bidrar till trygghet och ökad försäljning.

GS1 Sweden ägs till lika delar av DLF och Svensk Dagligvaruhandel.

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen – FTI

1994 införde regeringen ett producentansvar för förpackningar och förpackningsmaterial. Producentansvaret kom till för att bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle. Alla som tillverkar, importerar eller säljer förpackningar eller förpackade varor ansvarar för att förpackningarna samlas in och återvinns.

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen – FTI, ägs av de fem materialbolagen Plastkretsen, Returkartong, MetallKretsen, Svensk GlasÅtervinning och Pressretur. FTI:s uppdrag är att driva och utveckla ett kostnadseffektivt och hållbart nationellt system för insamling och materialåtervinning.

Plastkretsen

Plastkretsen är materialbolag för de plastförpackningar som omfattas av producentansvaret för förpackningar i Sverige. Plastkretsen AB ägs av organisationerna DLF, Svensk Dagligvaruhandel och PIR (Plastindustrin).

Returkartong

Returkartong är materialbolag för de pappersförpackningar som omfattas av producentansvaret. Bolaget ägs av organisationerna DLF, Svensk Dagligvaruhandel samt tolv förpackningstillverkare av well, kartong och vätskekartong.

MetallKretsen

MetallKretsen är materialbolaget för de metallförpackningar som omfattas av producentansvaret, och ägs av organisationerna DLF och Svensk Dagligvaruhandel.

Svensk GlasÅtervinning

Svensk GlasÅtervinning ansvarar för insamling och återvinning av glasförpackningar i Sverige. Bolagets anläggning i Hammar tar hand om landets alla insamlade glasförpackningar och omvandlar dem till ny glasråvara. Bolaget ägs av organisationerna DLF, Svensk Dagligvaruhandel, Sveriges Bryggerier, Vin och spritleverantörsföreningen samt glasförpackningstillverkaren Ardagh.