Green

Om DLF

DLF är en branschorganisation för företag som säljer dagligvaror till handel, restauranger och storhushåll i Sverige.

Uppdrag

DLF skapar förutsättningar för en effektiv, innovativ och hållbar dagligvaruindustri genom att:

– förmedla affärsrelevant kunskap inom marknad, försäljning och logistik

– erbjuda inspirerande mötesplatser och utbildningar

– driva och utveckla effektiva branschsystem

Styrelse

Carina Hanson, ordförande
Estrella

Patrik Hansson
Arla Foods

Ingrid Grönfeldt
Bambino Mam

Lars Påhlson
Cloetta Sverige

Patrik Niklasson
Continental Foods Sweden

Christian di Luca
Di Luca & Di Luca

Jennifer Friman
Essity

Anette Rosengren
Fazer Bageri

Andreas Millbourn
Foodmark

Peter Andersson
Guldfågeln

Johanna Sjöborg
Henkel Norden

Gerhard Bley
O. Kavli

Magnus Lagergren
Kronfågel

Krister Zackari
Lantmännen Cerealia

Magnus Nordin
Nestlé Sverige

Henrik Julin
Orkla Foods Sverige

Karin Bodin
Polarbröd

Johan Sundelin
Santa Maria Sverige

Edward Liepe
Saturnus

Sirkku Erlandsson
Valio Sverige

Kommittéer

Vill du nominera dig till ledamot i någon av DLFs kommittéer, kontakta respektive kommittéordförande.

Ladda ner dokumentet ”Principer för val av kommittéledamöter” (PPT)

Marknadskommitté
Dagligvaruhandel & Servicehandel

Pål Netsman
Sales Support Sweden
(ordförande)

Peter Nordwall
Ancrona

Johan Karlström
Arla Foods

Johanna Roos
Atria Sverige

Jens Mildner
Bisca

Marcus Wessner
Cloetta Sverige

Björn Persson
Continental Foods Sweden

Jenny Andersen
Freudenberg Home & Cleaning Solutions

Anna Saverstam
Kronfågel

Christer Sandin
Haribo Lakrits

Gunilla Schlyter Hägglund
Orkla Confectionery & Snacks Sverige

Gernot Jensen
Philip Morris

Anders E Johansson
Polarbröd

Daniel Mathiasson
Pågen Färskbröd

Tyrone Andersson
Red Bull Sweden

Linda Edlund
SCA Hygiene Products

Stefan Carlsson
SIA Glass

Christian Bona
Skånemejerier

Erik Jarnsjö
Spendrups Bryggeri

Arletka Skurczynska
Unilever Sverige


Marknadskommitté

Restaurang & Storhushåll

Leif Olausson
Arla Foods

Michael Carlsson
Arvid Nordquist

Patrik Larsson
Atria Foodservice

Martin Lindsö
Carlsberg Sverige

Sofie Eliasson Morsink
Coca-Cola European Partners Sverige

Sven Ask
Kiviks Musteri

Pelle Eriksson
Lantmännen Cerealia

Mikael Haage
Lantmännen Unibake Sweden

Thomas Andersson
Löfbergs Lila

Magnus Selin
Orkla Foods Sverige

Fredrik Lissheim
Red Bull Sweden

Christian Andersson
Tulip Food Company

Anna Nauclèr
Unilever Sverige

 

Logistikkommittén

Peter Dannqvist
Arvid Nordquist
(ordförande)

Håvard Jörgensen
Coca-Cola European Partners Sverige

Mattias Jönsson
Cloetta Sverige

Jörgen Sköld
Fazer Bageri

Erik Börtemark
Findus Sverige

Johan Rosvall
HKScan Sweden

John Gardsten
Kiviks Musteri

Christian Svensson
Lantmännen Cerealia

Fredrik Stålhandske
Orkla Foods Sverige

Per Myrbäck
SCA Hygiene Products

Anders Wuori Silfversparre
Semper

Eva Liv
Skånemejerier Försäljning

Sven Nordblom
Unilever Sverige

Dotter- och intressebolag

Dagligvaruleverantörers Förbund äger och förvaltar ett antal bolag vars uppgifter är att bidra med medlems- och affärsnytta för de företag som är medlemmar i DLF. I förbundet bedrivs ingen operativ verksamhet förutom administration av hemsida, årsmöte, medlemsregister och upprättande av ägardirektiv för dotter- och intressebolag samt viss hantering av konkurrensneutrala branschfrågor.

DLF Service AB

DLF Service AB är ett helägt dotterbolag till Dagligvaruleverantörers Förbund. Bolaget förmedlar affärsrelevant kunskap och arrangerar inspirerande mötesplatser och utbildningar för DLFs medlemmar. Bolaget finansieras av servicearvoden som varierar beroende på det anslutna företagets omsättning.

ClearOn AB

ClearOn AB (före detta KI Kuponginlösen AB) är marknadsledande inom clearing- och betaltjänster i dagligvaruhandeln och samarbetar med 6100 butiker som clearar kuponger, presentkort, värdeavier och betalningar för 6 miljarder SEK årligen. Genom tjänsten Kassagirot kan privatpersoner, företag och föreningar betala, sätta in, växla och överföra pengar i samarbete med Nordea, Swedbank, Bankgirot, Bank of Ireland och MoneyGram.

Delar av ClearOns verksamhet (betaltjänster) bedrivs under tillstånd från Finansinspektionen enligt lagen (2010:751) om betaltjänster. Företaget etablerades 1968 och är ett helägt dotterbolag till DLF.

Svenska Retursystem

Sverige var det första landet i världen där dagligvarubranschen gick samman och skapade ett gemensamt retursystem för lådor och pallar. Svenska Retursystem AB, som ägs till lika delar av DLF och Svensk Dagligvaruhandel, SvDH, driver systemet och har fått ett uppmärksammat bidrag från EUs miljöfond LIFE samt är i dag väletablerat i branschen.

GS1 Sweden

GS1 Sweden ingår i en världsomspännande organisation med kontor i 110 länder som utvecklar standarder för varu- och informationsflöden. Hjärtat i verksamheten är GS1-systemet som effektiviserar företags affärsprocesser och förenklar handel globalt och lokalt.

GS1s standarder och tjänster inkluderar streckkoder, eCom-meddelanden och EPC, GS1s standard för RFID. De ger, förutom en effektiv värdekedja och nöjda kunder, även möjlighet till spårbarhet, patient- och produktsäkerhet, hållbarhet och en effektiv drift. 11 000 företag och organisationer i olika branscher är i dag kunder till GS1 Sweden.

GS1 Swedens helägda dotterbolag Validoo förbättrar kvalitet och effektivitet i informationsflödet mellan leverantörer och handel/offentlig sektor.

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen – FTI

1994 införde regeringen ett producentansvar för förpackningar och förpackningsmaterial. Producentansvaret kom till för att bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle. Alla som tillverkar, importerar eller säljer förpackningar eller förpackade varor ansvarar för att förpackningarna samlas in och återvinns.

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen – FTI, skapades av industrin och handeln för att det lagstadgade producentansvaret skulle kunna efterlevas i praktiken. FTI ägs av de fem materialbolagen Plastkretsen, Returkartong, MetallKretsen och Pressretur.

Förpackningsinsamlingens uppdrag är att driva och utveckla ett kostnadseffektivt och hållbart nationellt system för insamling och materialåtervinning.

Plastkretsen

Plastkretsen är materialbolag för de plastförpackningar som omfattas av producentansvaret för förpackningar i Sverige. Plastkretsen AB ägs gemensamt av organisationerna DLF, Svensk Dagligvaruhandel, Svensk Handel och PIR (Plastindustrin).

Returkartong

Returkartong är materialbolag för de pappersförpackningar som omfattas av producentansvaret. Bolaget ägs gemensamt av organisationerna DLF, Svensk Dagligvaruhandel, Svensk Handel samt tolv förpackningstillverkare av well, kartong och vätskekartong.

MetallKretsen

MetallKretsen är materialbolaget för de metallförpackningar som omfattas av producentansvaret, och ägs gemensamt av organisationerna DLf och Svensk Dagligvaruhandel.

Svensk GlasÅtervinning

Svensk GlasÅtervinning ansvarar för insamling och återvinning av glasförpackningar i Sverige. Bolagets anläggning i Hammar tar hand om landets alla insamlade glasförpackningar och omvandlar dem till ny glasråvara. Bolaget ägs gemensamt av organisationerna DLF, Svensk Dagligvaruhandel, Sveriges Bryggerier, Vin och spritleverantörsföreningen samt glasförpackningstillverkaren Ardagh.