DLFs hållning i frågan om neutrala förpackningar

Här redogör DLF för sin hållning i frågan och förklarar varför man på principiella grunder motsätter sig införande av neutrala förpackningar. För DLF handlar frågan i grunden om varumärkesrättigheter.

Dela: