Utnyttja våra förmånliga samköpsavtal

Alla DLFs medlemsföretag kan utnyttja olika förmåner och rabatter via DLFs Samköpsavtal. Avtalen, som gäller för hotell, konferens, bilar, drivmedel och kontorsmaterial, kan även utnyttjas av organisationer och föreningar som är anslutna till DLF Samköp.
Volvo

Rabatt på tjänstebil, option och fabriksmonterad utrustning

Circle K

Rabatter på drivmedel

Scandic

Rabatt på logi och konferenspaket

Office Depot

Rabatter på kontorsmaterial och profilprodukter

Samköpsfolder 2019

Samlad information om våra samköpsavtal