Axfoods delårsrapport Q3 2023: Mycket stark tillväxt för Willys – ökade med hela 15,8 procent!

Axfood fortsatte att leverera kraftig tillväxt och stabil lönsamhet under årets tredje kvartal. Omsättningen ökade med 8,7 procent till 20 293 miljoner SEK, en ökning driven av den höga matprisinflationen samt ökad kundtillströmning. Detaljhandelsomsättningen uppgick till 15 873 miljoner SEK, en ökning med 13,2 procent.

Rörelseresultatet uppgick till 1 036 miljoner SEK (975) inklusive jämförelsestörande poster om totalt -60 miljoner SEK (-40). Rörelsemarginalen låg på 5,1 procent (5,2).

– Axfood levererade trots höga jämförelsetal en mycket stark tillväxt om 13 procent under kvartalet, att jämföra med till­växten inom dagligvaruhandeln om 6 procent. Axfoods tillväxt var således dubbelt så hög som marknadens, vilket följer den trend vi sett sedan början av förra året, skriver Axfoods vd och koncernchef Klas Balkow i sin rapport­kommentar.

Även detta kvartal redovisade Willys en mycket stark tillväxt om 16 procent. Omsättningen uppgick till 10 945 miljoner SEK (9 450). Tillströmningen av nya kunder och medlemmar i Willys Plus är fortsatt hög och Axfood kan dessutom konstatera att deras kunder – både befintliga och nya – blir alltmer lojala och handlar mer hos kedjan. I jämförbara butiker uppgick tillväxten till 12,4 procent. Willys rörelseresultat ökade till 652 miljoner SEK, motsvarande en rörelsemarginal om 6,0 procent (6,4).

Hemköp växte snabbare än marknaden för fjärde kvartalet i rad. Omsättningen för tredje kvartalet hamnade på 1 779 miljoner SEK, en ökning med 10,6 procent. Detaljhandels­omsättningen (inklusive Tempo) steg med 7,6 procent, vilket både överträffade tillväxten på marknaden och inom segmentet traditionell livs. Jämförbara butiker ökade med 6,4 procent. Rörelseresultatet steg till 78 miljoner SEK (77), vilket motsvarar en rörelsemarginal om 4,4 procent (4,8).

Snabbgross omsättning ökade med 8,6 procent till 1 437 miljoner SEK, vilket också överträffade marknadens tillväxt. Jämförbara butiker ökade med 7,4 procent. Nyetablerade butiker och försäljningen till konsument genom butiks­konceptet Snabbgross Club bidrog till ökningen.

– Det är med ödmjukhet inför den osäkra omvärld vi befinner oss i som jag sammanfattar ett starkt tredje kvartal för Axfood. Det är tydligt att allt fler kunder uppskattar erbjudandet inom våra olika butikskoncept och verksamheter. Tillsammans med alla engagerade medarbetare kommer vi att fortsätta hålla en hög ambitionsnivå och utvecklingstakt för att ytterligare stärka vår position på marknaden, skriver Klas Balkow i rapport­kommentaren.

Axfoods e-handelsomsättning uppgick till 723 miljoner SEK (667), en ökning med 8,3 procent jämfört med marknaden, som backade med -0,6 procent. Andelen e-handel av detaljhandels­omsättningen var 4,6 procent (4,8), vilket också överträffade marknadens e-handelsandel om 3,6 procent.

Andelen egna märkesvaror av detaljhandelsomsättningen var 31,9 procent (31,0).

Hämta Axfoods delårsrapport

Dela:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Jag vill börja prenumerera på DLF News och få nyheter om intressanta rapporter, trender och utvalda nyheter från dagligvaruhandeln!

Kontaktuppgifter

På DLF Service AB värnar vi om en hög nivå av skydd för din personliga integritet. Genom att bocka i rutan, samtycker du till att vi behandlar personuppgifter om dig i enlighet med vår integritetspolicy. För mer information gå in på www.dlf.se/integritetspolicy.

*Prenumerationen är kostnadsfri och öppen för alla

DLF News