Q1 2024: ICA Sveriges rörelse­resultat ökade med 40 procent; Axfoods rörelseresultat upp 17,6 procent

ICA Sveriges rörelseresultat steg med 40 procent
ICA-koncernens omsättning steg med 7,4 procent till 37 150 miljoner SEK under första kvartalet. I lokal valuta var ökningen 7,2 procent. Ökade försäljningsvolymer i alla verksamheter utom ICA Banken och ICA Fastigheter bidrog till ökningen.

Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster uppgick till 1 490 miljoner SEK, medan rörelsemarginalen exklusive jämförelsestörande poster var 4,0 procent (3,7). ICA Sveriges och Apotek Hjärtats rörelseresultat förbättrades under perioden medan övriga verksamheter visade svagare resultat jämfört med föregående år.

ICA Sveriges omsättning ökade med 6,7 procent till 25 918 miljoner SEK under årets första kvartal samtidigt som rörelseresultatet ökade med 40 procent. Kundtillströmningen ökade och gav ökade marknadsandelar. Kunderna handlade dessutom fler varor vid varje inköpstillfälle, vilket också bidrog till ICA Sveriges förbättrade resultat.

Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster steg med 41,4 procent till 939 miljoner SEK under första kvartalet. Kalendereffekter från påskhelg och skottdag bidrog i hög grad till resultatförbättringen. ICA Sveriges rörelsemarginal uppgick till 3,6 procent jämfört med 2,7 procent första kvartalet 2023. Matprisökningarna har dessutom sjunkit till en mer normal nivå under perioden. Matprisinflationens årstakt var 1,4 procent i kvartalet, att jämföra med föregående kvartal då motsvarande siffra var +6,0 procent och första kvartalet 2023 då matprisinflationen var 20,1 procent.

– Året har börjat bra med väsentligt lägre matprisinflation och en matprissatsning som nu rullas ut i butik. Det är glädjande att se att kunderna återvänder till ICA samtidigt som antalet varor i korgarna ökar igen – och det syns givetvis i ett starkare resultat, till stor del drivet av just högre volymer, skriver ICA Gruppens vd Nina Jönsson i sin rapportkommentar.

EMV-andelen nära 28 procent

Andelen egna märkesvaror (EMV) av ackumulerad försäljning uppgick till 27,9 (28,3).

ICA-butikernas onlineförsäljning steg för andra kvartalet i rad och försäljningen ökade med 3,6 procent jämfört med första kvartalet 2023. Onlinemarknaden för mat i Sverige ökade med 4,8 procent under perioden. (Dagligvaruindex).

Hämta ICAs delårsrapport

Axfood bild

Axfoods Q1-rapport: Axfoods rörelseresultat ökade med 17,6 procent

Axfoods första kvartal 2024 präglades av en fortsatt positiv kundtillströmning, volymtillväxt och stärkta marknads­positioner. Trots mycket höga jämförelsetal var mycket var till­växten på nytt högre än marknadens, vilket gav en stabil resultatutveckling. Omsättningen ökade med 5,2 procent till 20 252 miljoner SEK. Detaljhandelsomsättningen uppgick till 16 281 miljoner SEK, en ökning med 6,9 procent, vilket var något högre än marknadens tillväxt om 6,4 procent.

Rörelseresultatet uppgick till 817 miljoner SEK (695) inklusive jämförelsestörande poster om -55 miljoner SEK. Rörelse­marginalen uppgick till 4,0 procent (3,6).

– Med tanke på att vi mötte unikt höga jämförelsetal var inledningen på det nya året stark och tillväxten i detaljhandelsomsättningen uppgick till 6,9 procent. Att vi visar en fin tillväxt i en marknad med låg inflation är ett resultat av betydande volymtillväxt. Det är ett positivt kvitto på att våra kunder uppskattar erbjudandet i våra olika koncept, säger Axfoods vd och koncernchef Klas Balkow i sin rapport­kommentar.

Willys fortsatte att knipa marknadsandelar

Prisvärde har fortsatt att vara viktigt för konsumenten, vilket gynnat lågpriskedjan Willys. Under det första kvartalet fortsatte kedjan att ta marknadsandelar, men i något lägre takt än tidigare. Kedjans omsättning steg med 7,5 procent till 11 245 miljoner SEK. Jämförbara butiker ökade med 5,6 procent. Hemköp gick också bra, och ökade sin omsättning med 7,6 procent till 1 956 miljoner SEK.

E-handelsförsäljningen steg mer än marknaden

Axfoods e-handelsomsättning uppgick till 958 miljoner SEK (880), en ökning med 8,9 procent vilket överträffade marknadens tillväxt om 4,8 procent. Andelen e-handel av detaljhandelsomsättningen var 5,9 procent (5,8), vilket också var högre än marknadens e-handelsandel på 4,7 procent.

Andelen egna märkesvaror av detaljhandelsomsättningen var 33,3 procent (33,1).

Hämta Axfoods delårsrapport
(DLF NEWS)

Dela:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Jag vill börja prenumerera på DLF News och få nyheter om intressanta rapporter, trender och utvalda nyheter från dagligvaruhandeln!

Kontaktuppgifter

På DLF Service AB värnar vi om en hög nivå av skydd för din personliga integritet. Genom att bocka i rutan, samtycker du till att vi behandlar personuppgifter om dig i enlighet med vår integritetspolicy. För mer information gå in på www.dlf.se/integritetspolicy.

*Prenumerationen är kostnadsfri och öppen för alla

DLF News