Axfoods boksluts­kommuniké: Axfood ökade rörelse­resultatet med 11 procent; Willys och Hemköp utvecklades starkt

Axfoods omsättning under fjärde kvartalet 2023 uppgick till 20 769 miljoner SEK, en ökning med 5,2 procent. Detaljhandels­omsättningen ökade med 8,7 procent till 16 507 miljoner SEK. Rörelseresultatet hamnade på 744 miljoner SEK (502) inklusive jämförelsestörande poster om -71 Mkr (-232). Rörelse­marginalen uppgick till 3,6 procent (2,5).

Matprisinflationen fortsatte att sjunka under kvartalet, en trend som pågått sedan årets början. Enligt SCB uppgick matpris­inflationen till 6,0 procent under kvartal fyra jämfört med motsvarande kvartal 2022. Höga levnadskostnader påverkar dock fortsatt konsumenterna och deras köpbeteende.

– Axfood avslutar året med en detaljhandelsomsättning som ökade med närmare 9 procent jämfört med 6 procent för marknaden, trots väsentligt högre jämförelsetal. Med tillväxten under det fjärde kvartalet, och den genomgående höga tillväxten under året som helhet, passerade vi som koncern för första gången 80 miljarder kronor i nettoomsättning, konstaterar Axfoods vd och koncernchef Klas Balkow i sin rapportkommentar.

Jämförbara butiker ökade 7,1 procent, tack vare en stark utveckling både för Willys och Hemköp. Willys omsättning ökade med 9,1 procent till 11 325 miljoner SEK under kvartalet medan Hemköps omsättning (inklusive franchiseavgifter) uppgick till 1 976 miljoner SEK, en ökning med 10,3 procent.

Klas Balkow konstaterar att Willys fortsätter att ta andelar genom god volymtillväxt och den fortsatt starka lojaliteten hos befintliga kunder. Willys e-handelsomsättning nådde dessutom en ny milstolpe med 3 miljarder kronor i omsättning under 2023, konstaterar han. Hemköp fortsatte stärka sin position inom traditionell livs och växte än en gång snabbare än marknaden.

Axfoods omsättning upp 10,4 procent under helåret
Axfoods omsättning under helåret ökade med 10,4 procent till 81 111 miljoner SEK. Detaljhandelsomsättningen uppgick till 63 703 miljoner SEK, en ökning med 14,3 procent. Rörelse­resultatet uppgick till 3 353 miljoner SEK inklusive jämförelse­störande poster om -249 miljoner SEK (-129). Rörelse­marginalen hamnade på 4,1 procent (4,2).

E-handeln ökade med 8,3 procent
Axfoods e-handelsomsättning under fjärde kvartalet uppgick till 881 miljoner SEK, en ökning med 8,3 procent. Marknadens e-handelstillväxt var 1,9 procent. Andelen e-handel av detalj­handelsomsättningen var 5,3 procent (5,4), jämfört med marknadens e-handelsandel om 4,3 procent.

Andelen egna märkesvaror av detalj­handelsomsättningen var 32,5 procent (31,5).
(DLF NEWS)

Hämta Axfoods bokslutskommuniké

Dela:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Jag vill börja prenumerera på DLF News och få nyheter om intressanta rapporter, trender och utvalda nyheter från dagligvaruhandeln!

Kontaktuppgifter

På DLF Service AB värnar vi om en hög nivå av skydd för din personliga integritet. Genom att bocka i rutan, samtycker du till att vi behandlar personuppgifter om dig i enlighet med vår integritetspolicy. För mer information gå in på www.dlf.se/integritetspolicy.

*Prenumerationen är kostnadsfri och öppen för alla

DLF News