Matmissionen

– ett branschinitiativ för ökad hållbarhet

Varje år destrueras stora mängder livsmedel, vilket leder till en negativ miljöpåverkan. DLF och Svensk Dagligvaruhandel har därför ingått ett samarbete med Stockholms Stadsmission som syftar till att skapa förutsättningar för att våra medlemmar effektivt ska kunna donera varor, som annars riskerar att bli svinn, till Matmissionens butiker. Även dagligvaror som inte är livsmedel tas naturligtvis med tack­samhet emot av Matmissionen.

Allmän information om Matmissionen

Så donerar ni varor till Matmissionen

Se film om Matmissionen

Samarbetspartners