multichannelconsumer20202017

Restaurangsektorn spås växa dubbelt så snabbt som dagligvaruhandeln fram till 2020

Sedan millennieskiftet har dagligvaruhandeln tappat andelar till de privata restaurangerna. Det ökade uteätandet till följd av ökad urbanisering och förändrad livsstil gynnar restaurangerna, liksom det faktum att prisökningarna överstiger KPI. Enligt årets utgåva av DLFs framtidsstudie Multichannel Consumer 2020 ser restaurangernas framtid fortsatt ljus ut. Sektorn väntas växa med hela 5,2 procent per år fram till 2020, vilket är dubbelt så snabbt som den traditionella dagligvaruhandeln som förväntas växa med 2,6 procent per år. Apotekens försäljning av dagligvaror spås öka med hela 6 procent per år fram till 2020, medan lågprisvaruhusens dagligvaruförsäljning förväntas öka med 4,5 procent under perioden. Lågpris får draghjälp av det ökade antalet nyetableringar.

År 2020 prognostiseras dagligvarors andel av hushållens konsumtionsutgifter uppgå till 25,3 procent, en liten minskning från 2015 då andelen var 25,9 procent. Nätbutiker, lågprisbutiker och närbutiker väntas öka mest fram till 2020. E-handeln spås växa snabbt främst i storstäder, och utvecklingen påskyndas av riskkapital samt etablerade aktörers ökade satsningar på omnikanallösningar. Totalmarknaden för dagligvaror väntas växa med 3,5 procent per år under perioden och uppgå till 580 miljarder SEK år 2020..

Restaurangernas snabba tillväxt gör att de snart uppnår en omsättning i nivå med halva dagligvaruhandeln. Leverantörerna måste anpassa sin organisation och utforma sina erbjudanden efter den nya situationen.

E-handeln väntas fortsätta växa kraftigt, och här måste leverantörerna sätta sig in i kanalens speciella köpprocesser och ta fram unika lösningar och erbjudanden anpassade till densamma.

Multichannel Consumer 2020 är producerad av konsultföretaget Marketing Clinic på uppdrag av DLF.

Klicka här för att hämta rapporten
(DLF NEWS)

Dela:
Gillar du artikeln?

.
*Prenumerationen är kostnadsfri och öppen för alla

DLF News

+ Visa fler

Events

DLF-lunch
1 februari, Operaterassen, Kungsträdgården, Stockholm
Mötesplats
15 mars, Stockholm Waterfron Congress Centre
Årsmöte
17 maj, NOTERA DATUMET! Berns Salonger, Stockholm
Mötesplats
14 juni, NOTERA DATUMET! Vasateatern, Stockholm
Mötesplats
4 oktober, Stockholm
+Visa fler

Ett urval av dlf:s medlemsföretag

  • Tredo
  • polarbröd
  • Continental Bakeries NY
  • AkzoNobel_Logo.svg
  • RFSUlogo
  • logo29-2x
dv-online

Dagligvaror online

En rapport om utvecklingen för näthandeln med dagligvaror i Sverige, producerad av Marketing Clinic på uppdrag av DLF.

Läs mer

Kunskap

Dagligvaruhandel
Kundprofiler
Dagligvaruhandel
Kundprofiler
Dagligvaruhandel
Kundprofiler
Dagligvaruhandel
Kundprofiler
Dagligvaruhandel
Marknads­information / Rapporter
Dagligvaruhandel
Marknads­information
+Visa fler
Butikshylla-teckning

EMV-andelar per varukategori och kedja

GfK-rapport med fakta om EMV-andelar (värde och volym) för hundratals varugrupper nedbrutet på ett tjugotal kedjor.

Läs mer

Academy

Öppen för alla
Datum ej satt
Endast för medlemmar
Datum ej satt
Endast för medlemmar
Datum ej satt
+Visa fler
lidlfasad

DLF Kundprofiler – Lidl

Läs mer

DLF News

Hej DLF,

.

Jag vill börja prenumerera på DLF News och få nyheter om intressanta rapporter, trender och utvalda nyheter från dagligvaruhandeln!

*Prenumerationen är kostnadsfri och öppen för alla