Lösplock väntas stå för två tredjedelar av dagligvaru­försäljningen på nätet 2017

Onlinehandeln med dagligvaror är ganska blygsam i Sverige, med en omsättning på drygt 5 miljarder SEK 2016. Det motsvarar knappt 2 procent av den totala dagligvaruhandelns omsättning. Den årliga tillväxttakten för näthandeln med dagligvaror är i dag ca 30 procent. 40 procent av de svenska konsumenterna har någon gång prövat att handla dagligvaror på nätet, men bara några få procent gör det varje vecka. Det framgår av den nya rapporten Dagligvaror online, som beskriver utvecklingen för näthandeln med dagligvaror i Sverige. Rapporten är producerad av Marketing Clinic på uppdrag av DLF.

Den största utmaningen för näthandelsaktörerna är att få fler konsumenter att handla online varje vecka, eller åtminstone regelbundet några gånger i månaden.

Matkassar, som slog igenom tidigare än lösplock i Sverige, inte minst tack vare framgångsrika företag som Linas, svarar för 42 procent av omsättningen. Andelen som handlar matkassar regelbundet har dock minskat. I rapporten konstateras att mer än varannan person som testat att handla matkassar har slutat.

Lösplock svarar i dag för en andel på 58 procent, och står också för den högsta tillväxten. Internationellt domineras onlinehandeln med dagligvaror av lösplock, och den utvecklingen ser vi nu också i Sverige. Nära tre av fyra som testat att handla lösplock har fortsatt att göra det. Fortsätter dagens positiva trend kommer lösplock att stå för cirka 67 procent av näthandelsomsättningen med dagligvaror 2017.

De konsumentgrupper som är mest benägna att handla dagligvaror online är unga storstadsbor.

HUI:s prognos för 2017 är att tillväxten på 30 procent fortsätter, vilket innebär en omsättning på 7,2 miljarder SEK och en andel av totala dagligvaruhandelns omsättning på 2,2 procent år 2017.

DLF:s prognos i rapporten Multichannel Consumer 2020 är att tillväxten fortsätter men avtar något, vilket innebär en omsättning på ca 11 miljarder och en andel av den totala dagligvaruhandelns omsättning på 3,0 procent år 2020.

Konsumentinformationen i rapporten baseras på en intervjubaserad onlineundersökning med 1000 respondenter i åldrarna 18-70 år. Omsättningsinformationen baseras på information från HUI, Svensk Digital Handel och SCB, förutom prognosen för år 2020 som är DLFs egen.

Klicka här för att hämta rapporten
(DLF NEWS)

Dela:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Jag vill börja prenumerera på DLF News och få nyheter om intressanta rapporter, trender och utvalda nyheter från dagligvaruhandeln!

Kontaktuppgifter

På DLF Service AB värnar vi om en hög nivå av skydd för din personliga integritet. Genom att bocka i rutan, samtycker du till att vi behandlar personuppgifter om dig i enlighet med vår integritetspolicy. För mer information gå in på www.dlf.se/integritetspolicy.

*Prenumerationen är kostnadsfri och öppen för alla

DLF News