Migrationen viktig påverkansfaktor

Befolkningsutvecklingen, och främst den stora migrationen, som väntas ge en rejäl befolkningsökning till år 2020, ses både som en utmaning och möjlighet i branschen. Förutom att antalet konsumenter ökar kraftigt får branschen möta nya konsumentgrupper med olika smakpreferenser, förväntningar och drivkrafter.

Enligt Håkan Åkerström, VD på Martin & Servera, påverkas restaurangmarknaden redan i dag av den ökade migrationen.

– Martin & Serveras kunder representerar redan i dag den mångfald vi har i Sverige och vi arbetar hela tiden med att öka mångfalden i vårt företag. Det skapar bättre förståelse för kundernas olika behov och hjälper oss vara en positiv kraft i samhället. Det här är ett viktigt arbete för både dagligvaru- och restaurangbranschen som möter både dessa nya kunder och anställda i hög utsträckning, konstaterar han.

Jonas Köhler, VD på Menigo Foodservice, ser också möjligheter med utvecklingen.

– Mångfalden är fortfarande begränsad och jag hoppas att vi kommer att få ett bredare utbud inom alla segment och att det kommer att märkas, både gällande nya produkter och nya typer av restauranger, säger han till DLF NEWS.

Branschen kan hitta nya kunder och målgrupper
Inom dagligvaruhandeln tror man att den kraftiga befolkningsutvecklingen både kommer att innebära möjligheter och utmaningar. Karolina Hagberg, Affärsområdesdirektör Inköp & Kategori på Coop, tycker det känns spännande. Även om det finns utmaningar tror Karolina att utvecklingen kommer att göra det möjligt för svenska varumärken och produkter att hitta nya kunder och målgrupper som ännu inte har hunnit skaffa sig en varumärkespreferens i sitt nya hemland.

– Det är en spännande utveckling med många möjligheter som ställer allt högre krav på oss att förstå olika kundgruppers behov, förväntningar och drivkrafter. Jag tror att vi kommer att få se allt fler ”originalprodukter” från olika delar av världen, kanske framför allt helt nya spännande produkter och koncept med inspiration från Mellanöstern, Nordafrika och andra geografiska områden med bred representation bland våra nya svenskar. Det här är samma typ av produktutveckling som skedde i spåren av arbetskraftsinvandringen från bland annat Italien och Finland under sextio- och sjuttiotalen, säger Karolina.
(DLF NEWS)

Dela:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Jag vill börja prenumerera på DLF News och få nyheter om intressanta rapporter, trender och utvalda nyheter från dagligvaruhandeln!

Kontaktuppgifter

På DLF Service AB värnar vi om en hög nivå av skydd för din personliga integritet. Genom att bocka i rutan, samtycker du till att vi behandlar personuppgifter om dig i enlighet med vår integritetspolicy. För mer information gå in på www.dlf.se/integritetspolicy.

*Prenumerationen är kostnadsfri och öppen för alla

DLF News