Konkurrens­rättslig guide för säljare och köpare

Eftersom kunder i vissa fall är konkurrenter, och det sedan 1 juni 2022 gäller nya regler för vem som anses som konkurrent i en leveranssituation är det viktigt att förstå vad som gäller konkurrensrättsligt och att se över vilken information som delas. Denna guide är tänkt att förenkla bedömningen av när och i vilken omfattning köpare och säljare får utbyta information. Guiden gäller bara i de situationer där parterna har en köp-/säljrelation medvarandra och inte i förhållande till konkurrerande leverantörer.
(Advokatfirman Delphi på uppdrag av DLFs Legala kommitté)

Logga in för att ta del av innehållet!

Ej medlem? Klicka här för att läsa mer om fördelarna med ett medlemskap.

Dela:

Rapporter

Dagligvaruhandel
Marknads­information
Restaurang
Marknads­information
Dagligvaruhandel
Marknads­information
Dagligvaruhandel
Rapporter
Q Commerce
Rapporter