Förpackningsansvaret – 2023 och framåt

13:00 – 14:10 ca

Logga in för att ta del av innehållet!

Ej medlem? Klicka här för att läsa mer om fördelarna med ett medlemskap.

Program

Henrik Nilsson, Svenskt Producentansvar (2:08)
– EU inför ytterligare regleringar av producentansvaret – så ser ert framtida ansvar ut!
– Innebörden av det reviderade förpackningsdirektivet och kommande revidering av avfallsdirektivet

Anette Löhnn, FTI (12:55)
– Få insikt i de nya reglerna för engångsplastprodukter
– Producentansvaret för förpackningar fortsätter att utökas – vad innebär det för DLFs medlemmar?

Rickard Jansson, Svensk Plaståtervinning (23:59)
– Sortering av plastförpackningar är avgörande – vad kommer att krävas av er producenter redan nästa år?
– Så kan ni producenter säkerställa att era plastförpackningar återvinns i den nya Site Zero-anläggningen

Johanna Ragnartz & Pontus Tengby, Håll Sverige rent (50:47)
– Skräpsituationen är alarmerande och nu införs en nedskräpningsavgift
– Så belastas ni producenter och hur kan ni arbeta förebyggande för att sänka er nedskräpningsavgift