UTP-lagen och Konkurrens­verkets genomlysning av livsmedelsbranschen

15 maj, 12.30 – 13.15

Anmäl dig

UTP-lagen och Konkurrens­verkets genomlysning av livsmedels­branschen

Välkommen till ett webbinarium där vi informerar om UTP-lagen, aktuella tillsynsärenden och Konkurrensverkets genomlysning av livsmedelsbranschen, som även bör vara intressant för de av våra medlemmar som inte säljer livsmedel.

I Konkurrensverkets genomlysning av livsmedelsbranschen kartläggs bland annat;

– vart pengar tar vägen i de olika leden i värdekedjan

– eventuella konkurrensproblem som direkt eller indirekt kan kopplas till grossistledet

– vilka åtgärder som behöver vidtas för att öka konkurrensen i livsmedelsbranschen

Under webbinariet kommer vi också att presentera DLFs nya guide om prissignalering, det vill säga en vägledning om vad man får och inte får kommunicera offentligt om prissättning och prissättningsstrategier.

 

Datum: 15 maj

Tid: 12.30-13.15

Plats: Online

Pris: Kostnadsfritt (endast för DLF-medlemmar)

PROGRAM

Inledning
Jörgen Friman, moderator

UTP och Konkurrensverkets genomlysning av livsmedelsbranschen
Martin Bäckström, Enhetschef, Enheten för otillbörliga handelsmetoder

DLFs guide om prissignalering
Angelo Skog, Legal Counsel Compliance, Spendrups Bryggeri och ledamot av DLFs Legala kommitté

Frågor och svar

Foodservice
30 maj, Stockholm
Årsmöte
13 juni
Höstmöte
9 oktober
Utbildningar
E-learning