GS1 Sweden AB

GS1 Sweden AB förenklar handel genom att säkerställa effektiva och säkra varu- och informationsflöden. Detta görs genom globala standarder som utvecklas tillsammans med GS1:s användare inom olika branscher. Den mest kända standarden är streckkoden.

Idag har GS1 Sweden AB över 13 500 kunder och är en del av en världsomspännande organisation- med 112 medlems­­organisationer som tillsammans har 1,5 miljoner kunder i nästan 150 länder.

Validoo är tjänster som hjälper till att hantera, kvalitetssäkra och lagra produktinformation och bilder – både för butik och online.

GS1 Sweden AB ägs till lika delar av Dagligvaruleverantörerna och Svensk Dagligvaruhandel.

Läs mer på GS1 Swedens hemsida

Dela: