Bo Ekström & Marie Anderson

Två mycket erfarna experter på marknadsinformation leder kursen

Bo har det övergripande ansvaret för kursen och de delar som handlar om POS-data. Marie ansvarar för de avsnitt som handlar om kundkortsdata, och denna del genomförs på engelska.

Bo är Senior Advisor på Marketing Clinic med över 20 års erfarenhet av marknadsanalyser i Sverige och internationellt. Bo har tidigare arbetat på Nielsen Company i 20 år, varav i sju år som VD för den svenska verksamheten.

Marie är expert på bland annat kundkortsdata med över 15 års erfarenhet av marknadsanalyser. Marie har haft ledande positioner inom marknadsanalys på Tesco (Dunnhumby), Sainsbury’s (Nectar Card/Aimia) och Co-op UK. Hon har bland annat utbildat såväl stora som små leverantörer i hur man framgångsrikt kan använda kundkortsdata.