Att styra dagligvarubranschens varuflöde

Datum ej satt

Så fungerar och styrs dagligvarubranschens logistikflöden från producent till butikshylla

Dagligvarubranschens logistikkedja är komplex och enskilda beslut kan få konsekvenser i andra delar av kedjan, vilka ibland är svåra att förutspå. Vi vet alla att vi måste jobba tillsammans för att skapa en bra kedja som helhet och för att lyckas med detta krävs förståelse för de olika delarna i kedjan – hela vägen från producent till butikshylla.

Agenda

Målet med kursen är att ge dagligvarubranschens logistikmedarbetare en förståelse för hur logistikflöden fungerar och styrs från producent till butikshylla.

Kursen är en endags grundkurs där deltagare från olika företag blandas för att på så sätt skapa bättre förståelse för varandras verksamheter och utmaningar. I kursen varvas spel med lättare teorigenomgångar och diskussioner, där förutom lärarna också representanter från producent- och detaljistledet medverkar.

Några områden som kursen berör är bland annat:

Beroendet och dynamiken mellan olika aktörer i logistikflödet
Lagerstyrning
Logistikutmaningar i samband med kampanjer och produktlanseringar

Kursledare

Erik Sandberg, ansvarig för Logistik- och kvalitetsavdelningen, Linköpings universitet.

Kristoffer Widén, Chef Replenishment, ICA

Håvard Jörgensen, Supply Chain chef Coca-Cola European Partners

Målgrupp

Kursen är en grundkurs som riktar sig till medarbetare som jobbar med operativ logistikplanering i dagligvarubranschen hos såväl leverantörer som detaljister.

FAKTA

Att styra dagligvarubranschens varuflöde - Från producent till butikshylla

Datum ej  satt