Transportinitiativet 2025

År 2019 lanserade DLF Transportinitiativet, ett frivilligt åtagande och ett tydligt ställningstagande om att dagligvaruindustrin vill driva på utvecklingen mot fossilfria transporter.

I december 2015 enades världens länder om ett nytt klimatavtal som binder alla länder och som syftar till att den globala temperaturökningen ska hållas långt under 2 grader och att vi ska verka för att den ska stanna vid 1,5 grader. Politikerna i riksdagen är därför överens om att koldioxidutsläppen från transportsektorn i Sverige ska minska med 70 procent till år 2030 jämfört med 2010.

Målsättningen med Transportinitiativet 2025 är att inrikestransporter – egenutförda och köpta – i DLFs medlemsföretag, senast år 2025 ska vara fossilfria.

Baserat på de medlemsföretag som ställt sig bakom initiativet visar en första sammanställning (genomförd 2020) att andelen fossilfria inrikestransporter uppgick till 59 procent.

Information about the 2025 Transportation initiative in English

Genom att signera Transportinitiativet 2025 åtar sig medlemsföretaget att verka för att nå målet i överenskommelsen samt att företaget blir automatiskt ansluten till Fossilfritt Sveriges Transportutmaning.Följande DLF-medlemsföretag har skrivit under initiativet:

Arla Foods
Arvid Nordquist
Bofood
Cloetta
Coca-Cola European Partners Sverige
Eckes-Granini
Fazer Sweden
Guldfågeln
Henkel Norden
HKScan Sweden
Kockens
Kronfågel
Lindvalls Chark
Marenor
Melitta Nordic
Midsona Sverige
Nestlé Sverige
Orkla Care
Orkla Confectionery & Snacks Sverige
Orkla Foods
Polarbröd
Pågen
Santa Maria
Sia Glass
Skånemejerier
Spendrups Bryggeri
Svegro
Unilever Sverige