Discount 2020 – Unlocking Routes to Growth in Food Discount

Rapporten sammanfattar de viktigaste utvecklingstrenderna inom lågprishandeln fram till 2020. Här listas också de tio lågpriskedjor som då väntas vara störst och olika tillväxt­scenarion för dessa.

Lågpriskedjorna spås satsa på strategier med shoppern i centrum. Produktutbudet anpassas och optimeras, och nya butikskoncept testas.

Hämtmat, färdiga måltider och kosmetik- och hygienprodukter är kategorier där lågpriskedjorna väntas växa fram till 2020, med sikte på nya segment som unga familjer, studenter och mer välbeställda konsumenter.

Lågprishandelns utbud av kända märkesvaror väntas öka på marknader där omsättningstillväxt inte kan uppnås via butiksexpansion.

EMV-produkter spås förbli viktiga för lågprisaktörerna. Konsumenternas uppfattning om kvaliteten hos lågpris­kedjornas egna produkter respektive leverantörernas märkes­varor väntas inte ändras nämnvärt, medan EMV spås uppnå varumärkestatus bland shoppers.

Hög operativ effektivitet och enkelhet kommer att fortsätta utgöra grunden för lågpris. Lågprisaktörerna förväntas inte satsa på särdrag som är typiska för traditionella dagligvaru­butiker, som exempelvis bemannade diskar, foodservice eller lojalitetsprogram.

Ett ökat antal artikelnummer/SKU och ökad produktinnovation borgar för ett förbättrat samarbete mellan kedjor och leverantörer kring informationsutbyte, prognoser, sortimentsoptimering, förpackningar och supply chain.

Leverantörer kommer att behöva införa specialanpassade processer i leveranskedjan, medan lågprisaktörerna bör satsa på flexibla sortiment och planogram samt sänka kraven vad gäller service/tillgång.

Lågprisaktörerna kommer att driva en enkel e-handelsmodell som begränsar onlineerbjudandet till högmarginalprodukter, non-food och kolonialprodukter.

Vidare väntas de satsa allt mer på vertikal integration för att lättare kunna kontrollera produktionskostnader och produkt­tillgänglighet.
(Publicerad juni 2016)
(Institute of Grocery Distribution/ IGD)

Dela:

Parasitic Copying in Europe – Deception in the Aisles

En presentation av fenomenet Parasitic Copying, eller så kallade snyltande kopior. Innehåller tips om hur man skyddar sig mot fenomenet samt hur man bör agera mot motparten när ens produkter utsätts för snyltande kopiering.
Publicerad april 2016)
(AIM, European Brands Association)

Dela: