DLFs syn på lönsamhet

Här redogör DLF för sin hållning vad gäller lönsamhet.
(Publicerat mars 2024)

Dela:

DLFs syn på konkurrens

Här redogör DLF för sin hållning vad gäller konkurrens.
(Publicerat mars 2024)

Dela:

DLFs syn på D2C och D2S

Här redogör DLF för sin syn på Direct-To-Consumer (D2C) och Direct-To-Store (D2S).
(Publicerat september 2023)

Dela:

Principer för god affärssed – R & S

DLF och Livsmedelsgrossisterna för Restaurang och Storkök har gemensamt ställt sig bakom en uppsättning principer för god affärssed som båda organisationerna uppmanar sina medlemmar att följa.
(Publicerat februari 2020)

Dela:

DLFs hållning i frågan om neutrala förpackningar

Här redogör DLF för sin hållning i frågan och förklarar varför man på principiella grunder motsätter sig införande av neutrala förpackningar. För DLF handlar frågan i grunden om varumärkesrättigheter.
(Publicerat september 2023)

Dela:

DLFs syn på nedskräpning

Här redogör DLF för sin syn på vem som bär ansvaret för nedskräpning i miljön.
(Publicerat september 2023)

Dela:

DLFs syn på handelns egna varumärken

Här redogör DLF för sin syn på handelns egna varumärken.
(Publicerad september 2023)

Dela:

Principer för val av kommitté­ledamöter

Här hittar du de riktlinjer som DLFs styrelse fastställt för val av ledamöter till DLFs olika kommittér och arbetsgrupper. Dokumentet listar även de principer som gäller för kommittéernas sammansättning, ledamöternas mandatperioder samt ordförandeskapets tidslängd.
(Publicerat september 2023)

Dela: