Konkurrens­rättslig guide för säljare och köpare

Eftersom kunder i vissa fall är konkurrenter, och det sedan 1 juni 2022 gäller nya regler för vem som anses som konkurrent i en leveranssituation är det viktigt att förstå vad som gäller konkurrensrättsligt och att se över vilken information som delas. Denna guide är tänkt att förenkla bedömningen av när och i vilken omfattning köpare och säljare får utbyta information. Guiden gäller bara i de situationer där parterna har en köp-/säljrelation medvarandra och inte i förhållande till konkurrerande leverantörer.
(Advokatfirman Delphi på uppdrag av DLFs Legala kommitté)

Dela:

Förpacknings­guiden

I Förpackningsguiden ges riktlinjer för utformning och design när förpackningar ska tas fram eller justeras i sin befintliga form. Guiden innehåller även tips och råd för hur man säkerställer att förpackningarna håller genom hela flödet utan att försämras i butiksledet eller för konsumenten.
(Publicerad november 2018)
(DLFs Logistikkommitté och Svensk Dagligvaruhandels Logistikråd)

Dela:

Att mäta leveransservice

Förslag på olika mått för uppföljning av leveransservicen i syfte att skapa en gemensam utgångspunkt för parternas mätning, informationsutbyte, utvärdering av prestationer och insatser för att möjliggöra rätt leveransservice.
(Publicerad april 2016)
(ECR Sverige)

Dela: