Dagligvarukartan 2023 – PPT

Dagligvarukartan sammanfattad i en Powerpoint.
(DLF och Delfi Marknadspartner)

Dela:

Restaurangkartan 2023

Årlig sammanställning om den svenska restaurangbranschen med försäljnings­siffror, de olika kategoriernas andel av restaurang­besöken och annan intressant statistik.
(Visita på uppdrag av Dagligvaruleverantörerna, DLF)

Dela:

Dagligvarukartan 2023

Dagligvarukartan ges ut en gång per år och beskriver den svenska dagligvaruhandeln i siffror.
(Dagligvaruleverantörerna, DLF och Delfi Marknadspartner)

Dela:

Restaurangindex (Q2 2023)

Kvartalsvis redovisning av de privata restaurangernas försäljningsutveckling. Redovisar försäljningsutvecklingen för den privata restaurangbranschen varje kvartal, totalt och nedbrutet per segment.
(SCB på uppdrag av DLF, Visita och Livsmedelsgrossisterna för Restaurang och Storkök)

Dela:

DLF Marknads­rapport (Q2 2023)

DLF Marknadsrapport tar tempen på dagligvarubranschen, restaurangbranschen och servicehandeln. Rapporten ger insikt i delmarknadernas utveckling och trender, konjunkturläget och konsumentperspektivet utifrån tillgänglig statistik samt en konsumentundersökning som genomförs fyra gånger per år.

(HUI Research på uppdrag av DLF)

Dela:

DLF Foodservice Index (Q2 2023)

DLFs medlemsföretags försäljning i värde till restaurang- och storhushållsgrossisterna. Statistik som baseras på DLFs medlemsföretags försäljning i värde till Axfood Snabbgross, Dafgårds, KåKå, Martin & Servera, Menigo, Svensk Cater, Övriga grossister och Direktdistribution.
(Delfi MarknadsPartner på uppdrag av DLF)

Dela:

DLF Retail Index (Q2 2023)

DLFs medlemsföretags försäljning i värde till dagligvaru­kedjorna. Baseras på DLFs medlemsföretags försäljning i värde till dagligvarukedjorna Ica, Coop, Axfood, Bergendahls och Lidl. Försäljningsutvecklingen redovisas totalt och nedbrutet på olika kategorier.
(Delfi MarknadsPartner på uppdrag av DLF)

Dela:

Convenience Stores Report 2021

En årlig sammanställning över conveniencebranschens utveckling och aktörer. 2021 års rapport sammanfattar såväl 2020 som utvecklingen de tre senaste åren.
(Publicerad januari 2022)
(Convenience Stores Sweden i samarbete med HUI Research)

Dela: