DLF Marknads­rapport Q1 2024

DLF Marknadsrapport tar tempen på dagligvarubranschen, restaurangbranschen och servicehandeln. Rapporten ger insikt i delmarknadernas utveckling och trender, konjunkturläget och konsumentperspektivet utifrån tillgänglig statistik samt en konsumentundersökning som genomförs fyra gånger per år.

(HUI Research på uppdrag av DLF)

Dela:

Restaurangindex (Q4 2023)

Kvartalsvis redovisning av de privata restaurangernas försäljningsutveckling. Redovisar försäljningsutvecklingen för den privata restaurangbranschen varje kvartal, totalt och nedbrutet per segment.
(SCB på uppdrag av DLF, Visita och Livsmedelsgrossisterna för Restaurang och Storkök)

Dela:

Dagligvarukartan 2023 – PPT

Dagligvarukartan sammanfattad i en Powerpoint.
(DLF och Delfi Marknadspartner)

Dela:

Restaurangkartan 2023

Årlig sammanställning om den svenska restaurangbranschen med försäljnings­siffror, de olika kategoriernas andel av restaurang­besöken och annan intressant statistik.
(Visita på uppdrag av Dagligvaruleverantörerna, DLF)

Dela:

Dagligvarukartan 2023

Dagligvarukartan ges ut en gång per år och beskriver den svenska dagligvaruhandeln i siffror.
(Dagligvaruleverantörerna, DLF och Delfi Marknadspartner)

Dela:

DLF Marknads­rapport (Q3 2023)

DLF Marknadsrapport tar tempen på dagligvarubranschen, restaurangbranschen och servicehandeln. Rapporten ger insikt i delmarknadernas utveckling och trender, konjunkturläget och konsumentperspektivet utifrån tillgänglig statistik samt en konsumentundersökning som genomförs fyra gånger per år.

(HUI Research på uppdrag av DLF)

Dela: