Principer för god affärssed

DLF och Svensk Dagligvaruhandel har gemensamt ställt sig bakom en uppsättning principer för god affärssed som båda organisationerna uppmanar sina medlemmar att följa.

Hantering av principer för god affärssed

I de fall medlemmar anser att en kund agerat i strid mot principerna för god affärssed och önskar att DLF ska agera gäller följande:

– Först uppmanas medlemmen att kontakta berörd kund och hänvisa till överenskommelsen om principer för god affärssed som slutits med Svensk Dagligvaruhandel.

– Om detta inte ger resultat kan frågan tas vidare till den person som kunden utsett till intern kontaktperson för tvistlösningsfrågor. (Se listan på tvistlösningsansvariga nedan)

– DLF kan förmedla kontakt med juridisk sakkunnig på området

Tvistlösningsansvariga

Axfood
Nicholas Pettersson, VD Dagab AB

Bergendahls
Robert Olsson, HR- och informationschef

Coop Sverige
Bodil Jönsson-Lindgren, Coop Sverige: Head of Communication

ICA Sverige
Anna Blondell, Head of Internal Audit

Lidl
Thomas Iakovidis, Head of Legal Compliance

Dela:

Rapporter

Restaurang
Kundprofiler
Dagligvaruhandel / Restaurang
Marknads­information / Rapporter
Dagligvaruhandel / Restaurang
Rapporter
Convenience / Dagligvaruhandel
Marknads­information / Rapporter
Dagligvaruhandel
Index / Marknads­information
Restaurang
Index / Marknads­information