Konsument­profiler 2020

I rapporten redovisas konsumentprofiler i Sverige, vem som är köparen av dina produkter uppdelat på ca 180 varugrupper. Konsumentprofilerna redovisas totalt, och i andel. Hushållen delas in i olika sociodemografiska indelningar för varje profil; exempelvis ålder på hushållen, inkomst för hushållen, barn-/ej barnfamiljer, region, prismedvetenhet, miljömedvetenhet etc.

Du får kunskap om:

– Vilken målgrupp som köper varugruppen
– Vem du skall rikta dina aktiviteter till
– Du kan lägga upp din strategi så att du når rätt målgrupp, exempelvis mediastrategi
– Kedjorna har olika köpare för samma varugrupp

Hämta en kompletterade PDF med ett urval intressanta fakta från undersökningen.
(Publicerad juni 2020)

(GfK på uppdrag av DLF)

Logga in för att ta del av innehållet!

Ej medlem? Klicka här för att läsa mer om fördelarna med ett medlemskap.

Dela:

Rapporter

Dagligvaruhandel
Marknads­information
Restaurang
Marknads­information
Dagligvaruhandel
Marknads­information
Dagligvaruhandel
Rapporter
Q Commerce
Rapporter