Färdplan för dagligvaru­industrin

Färdplanen för en fossilfri dagligvaruindustri år 2045 har tagits fram inom ramen för initiativet Fossilfritt Sverige. Utgångspunkten är att det är både önskvärt och möjligt för dagligvaru­industrin i Sverige att bli fossilfri eller klimat­neutral till 2045.

Färdplanen är tänkt att fungera som ett stöd till industrins egna utveckling och ett viktigt budskap till industrins kunder och partners, samt till politiska aktörer och det bredare samhället. Färdplanen överlämnas till regeringen den 8 oktober.

Dela:

Rapporter

Restaurang
Index / Marknads­information
Restaurang
Marknads­information
Dagligvaruhandel
Rapporter
Dagligvaruhandel
Kundprofiler
Dagligvaruhandel
Marknads­information
Restaurang
Index / Marknads­information

Kunskap

Restaurang
Index / Marknads­information
Restaurang
Marknads­information
Dagligvaruhandel
Rapporter
Dagligvaruhandel
Kundprofiler
Dagligvaruhandel
Marknads­information
Restaurang
Index / Marknads­information
+Visa fler

Academy

Academy
13 oktober, 14 oktober
Academy
9 november, 10 november
+Visa fler