ECR Tidsfönster 2022

En rekommendation för sortimentsrevideringar inom den svenska dagligvaruhandeln, service- och närhandeln samt apoteksmarknaden.

Syftet med ECR Tidsfönster är att öka konsumentnyttan och effektiviteten i branschen. Den aktuella rekommendationen utvärderas varje år och därefter tas ett förslag fram som grund till nästa år. Rekommendationen omfattar det sortiment som finns hos aktörerna och delar upp detta i en rad reviderings­områden. Rekommendationen innehåller också ett antal revideringstillfällen (ECR-tidsfönster).
(ECR Sverige)

Dela:

Rapporter

Dagligvaruhandel / Restaurang
Marknads­information / Rapporter
Dagligvaruhandel / Restaurang
Rapporter
Dagligvaruhandel
Marknads­information / Rapporter
Dagligvaruhandel
Rapporter
Dagligvaruhandel
Kundprofiler
Restaurang
Marknads­information