Drivkrafter och effekter av handelns satsning på EMV-produkter

En kartläggning av de drivkrafter som ligger bakom egna märkesvarors snabba expansion samt av EMV:s påverkan på priser, sortiment och innovationsgrad på den svenska dagligvarumarknaden. Analyserna har skett genom veten­skapliga metoder samt med hjälp av Nielsen ScanTrack data för perioden 2007 – 2014. En av rapportens slutsatser är att en hög andel EMV tränger undan leverantörernas märkesvaror och leder till minskade valmöjligheter för konsumenterna. Risken för detta är större i Sverige än i andra länder eftersom marknaden här domineras av ett fåtal handelsaktörer. I rapporten dras även slutsatsen att innovationsgraden blir lägre när EMV:s marknadsandel är hög.

Drivkrafter och effekter av handelns satsning på EMV-produkter (sammanfattning)

(Professor Sven-Olov Daunfeldt, HUI Research på uppdrag av DLF)

Dela:

Rapporter

Dagligvaruhandel
Rapporter
Dagligvaruhandel
Kundprofiler
Dagligvaruhandel
Rapporter
Restaurang
Index / Marknads­information
Convenience / Dagligvaruhandel / Restaurang
Principer och hållningar
Marknads­information