Drivkrafter och effekter av handelns satsning på EMV-produkter

En kartläggning av drivkrafterna bakom egna märkesvarors snabba expansion samt av EMV:s påverkan på priser, sortiment och innovationsgrad på den svenska dagligvarumarknaden. Analyserna har skett genom vetenskapliga metoder samt med hjälp av Nielsen ScanTrack data för perioden 2007 – 2014.

En av slutsatserna i rapporten är att en hög andel EMV tränger undan leverantörernas märkesvaror och leder till minskade valmöjligheter för konsumenterna. Risken för detta är större i Sverige än i andra länder eftersom ett fåtal handelsaktörer dominerar marknaden här. I rapporten dras även slutsatsen att innovationsgraden blir lägre när marknadsandelen för EMV är hög.

Drivkrafter och effekter av handelns satsning på EMV-produkter (sammanfattning)

(Professor Sven-Olov Daunfeldt, HUI Research på uppdrag av DLF)

Dela:

Rapporter

Dagligvaruhandel
Kundprofiler
Dagligvaruhandel / Restaurang
Rapporter
Dagligvaruhandel
Kundprofiler
Dagligvaruhandel
Kundprofiler
Dagligvaruhandel
Kundprofiler

Event

3 december, 5 december, Stockholm och Göteborg
Academy
5 februari, Haymarket by Scandic, Hötorget 13-15, Stockholm
DLF-lunch
6 februari, Operaterassen, Stockholm
Academy
11 mars, Scandic Anglais, Humlegårdsg. 23, Stockholm
Innoday
19 mars, 2020. Stockholm Waterfront Congress Centre
Årsmöte
14 maj, 2020. Berns Salonger, Stockholm
+Visa fler

Kunskap

Dagligvaruhandel
Kundprofiler
Dagligvaruhandel / Restaurang
Rapporter
Dagligvaruhandel
Kundprofiler
Dagligvaruhandel
Kundprofiler
Dagligvaruhandel
Kundprofiler
+Visa fler

Academy

Academy
5 februari, Haymarket by Scandic, Hötorget 13-15, Stockholm
Academy
11 mars, Scandic Anglais, Humlegårdsg. 23, Stockholm
+Visa fler