DLF Marknads­utsikter

DLFs framtidsstudie Marknadsutsikter 2021 prognostiserar marknadsutvecklingen och fram­tidens kanal­landskap för dagligvaror i Sverige för 2022 och fram till 2025. (Uppdaterad april 2022)

Ladda hem