Branschbolag

Förbundet äger, helt eller delvis, följande bolag: