Om DLF

DLF är en branschorganisation för företag som säljer dagligvaror till handel, restauranger och storhushåll i Sverige.

Uppdrag

DLF skapar förutsättningar för en effektiv, innovativ och hållbar dagligvaruindustri.*

* Företag som säljer livsmedel, drycker, kemtek, non-food, egenvård, tidningar, tobak och specialvaror till handel, restauranger och storhushåll i Sverige.

Styrelse

Henrik Samuelson, ordförande
Santa Maria

Katarina Tell, vice ordförande
Cloetta Sverige

Christian di Luca
Di Luca & Di Luca

Robert Torstensson
Essity Hygiene and Health

Mats Liedholm
Fazer Sweden

Emma Pålsson
Findus Sverige

Andreas Millbourn
Foodmark

Peter Andersson
Guldfågeln

Mats Hedlund
Kronfågel

Jonas Lindell
Lantmännen Unibake Sweden

Ulrika Palm
Midsona Sverige

Martina Flemström
Mondelez Sverige

Jonas Holfve
Nestlé Sverige

Henrik Julin
Orkla Foods Sverige

Anna Wallin Krasse
Premium Snacks Nordic

Anders Carlsson Jerndal
Pågen

Edward Liepe
Saturnus

Stefan Carlsson
SIA Glass

Sara Berger
Sproud International

Kommittéer

Kommittéernas uppdrag är att bidra med kunskap och idéer till den löpande branschverksamheten samt att initiera och driva projekt som kommer samtliga medlemmar till gagn inom ramen för DLFs uppdrag, det vill säga att skapa förutsättningar för en effektiv, innovativ och hållbar dagligvaruindustri.

Vill du engagera dig i någon av DLFs kommittéer, kontakta respektive kommittéordförande.

Ladda ner dokumentet Principer för val av kommittéledamöter


Marknadskommitté

Dagligvaruhandel & Servicehandel

Linda Edlund
Essity Hygiene and Health
(ordförande)

Jenny Andersen
Abdon Food

Johan Karlström
Atria Sverige

Cecilia von Perglas
Cloetta Sverige

Annika Bondeson
Coca-Cola Europacific Partners Sverige

Frank Somander
Conaxess Trade Sweden

Eva Junevad
Di Luca & Di Luca

Patrik Stockelid
Estrella

Anja Kempe
Foodmark

Anton Ahlgren
Grays Bakery

Niclas Gyllenmyr
Henkel Norden

Martin Starkman
Kronfågel

Jonas Block
Nestlé Sverige

Simon Tjäder
Orkla Confectionery & Snacks Sverige

Gernot Jensen
Philip Morris

Daniel Mathiasson
Pågen Färskbröd

Ants Kippar
Red Bull Sweden

Peter Unosson
SIA Glass

Christian Bona
Skånemejerier

Peter Lindsjöö
Spendrups Bryggeri

Oscar Rosdahl
Svegro

Christoffer Roos
TePe Nordic

Arletka Skurczynska
Unilever Sverige

Annica Lindberg
Upfield Sweden

Andreas Barolo
Valio Sverige


Marknadskommitté

Restaurang & Storhushåll

Maria Dundeberg
HKScan Sweden
(ordförande)

Anna Månsson
Arla Foods

Lars Sundberg
Arvid Nordquist

Patrik Larsson
Atria Sweden

Johan Widstrand
Barilla Sverige

Karin Samuelsson
Coca-Cola European Partners Sverige

Jonas Västerstig
Danish Crown Foods Sweden

Olof Magnehägg
Findus Sverige

 

Sven Ask
Kiviks Musteri

Stefan Ekdahl
Löfbergs Lila

Ted Wendt
Midsona Sverige

Henrik Eriksson
Orkla Foods Sverige

Fredrik Löthman
Sales Support Sweden

Mikaela Rinaldo
Santa Maria

Patrik Hagberg
Skånemejerier

Peter Meyerson
Unilever Sverige

Kristina Hovmöller
Upfield Sweden


Logistikkommittén

Malin Leander
Arla Foods
(ordförande)

Peter Dannqvist
Arvid Nordquist HAB

Kristian Persson
Cloetta Sverige

Anders Johansson
Coca-Cola Europacific Partners Sverige

Micaela Wahrén
Di Luca & Di Luca

Jörgen Sköld
Fazer Bageri

Louise Sjögren
Findus Sverige

Sofia Polgren
Foodmark

Johan Rosvall
HKScan Sweden

Gunilla Engblom
Mondelez Sverige

Erik Andersson
Orkla Foods Sverige

Gaviota Dania
Procter & Gamble

Olov Nordgren
Skånemejerier

Martin Valdemarsson
Spendrups Bryggeri

Kristin Orrestig
Svegro

Khalil El-Achkar
Unilever Sverige

Lina Nilsson
Upfield Sweden


Legala kommittén

Ylva Nykvist 
Arla Foods
(Ordförande)

Anders Olsson
Findus Sverige

Tove Cederborg
Lantmännnen Ek för

Rime Dreber
L’Oréal Sverige

Peter Aronsson
Nestlé Sverige

Camilla Robstad
Orkla ASA

René Sandegren
Procter & Gamble

Teresa Hellmo Fahlander
Skånemejerier

Angelo Skog
Spendrups Bryggeri

Johanna Vennström
Unilever Sverige


Hållbarhetskommittén

Axel Edh
Essity Hygiene and Health
(ordförande)

Victoria Olsson
Arla Foods

Erica Bertilsson
Arvid Nordquist

Anna Anderberg
Carlsberg Sverige

Cathrine Westerlind
Coca-Cola Europacific Partners Sverige

Johan Melinder
Fazer Sweden

Anna Jarleman
Findus Sverige

Emilie Olderskog
Foodmark

Mats Hagwall
Henkel Norden

Vera Söderberg
HKScan Sweden

Sara Vikman
Lantmännen ek för

Beatrice Fahlkvist
L’Oréal Sverige

Cathrine Suter Ossborn
Nestlé Sverige

Anna-Karin Karlsson
Norrmejerier

Victoria Voss
O Kavli

Agneta Påander
Orkla Foods Sverige

Cindy Kite
Polarbröd

Berith Apelgren
Pågen

Karin Jonsson
Santa Maria

Helena Stenström
SIA Glass

Jeanette Flodqvist
Skånemejerier

Linda Hertzberg
Swedish Match North Europe

Maria Stareborn
Unilever Sverige