Om DLF

DLF är en branschorganisation för företag som säljer dagligvaror till handel, restauranger och storhushåll i Sverige.

Uppdrag

DLF skapar förutsättningar för en effektiv, innovativ och hållbar dagligvaruindustri.*

* Företag som säljer livsmedel, drycker, kemtek, non-food, egenvård, tidningar, tobak och specialvaror till handel, restauranger och storhushåll i Sverige.

Styrelse

Henrik Julin, ordförande
Orkla Foods Sverige

Patrik Hansson, vice ordförande
Arla Foods

Katarina Tell
Cloetta Sverige

Christian di Luca
Di Luca & Di Luca

Robert Torstensson
Essity Hygiene and Health

Carina Hanson
Estrella

Mats Liedholm
Fazer Sweden

Andreas Millbourn
Foodmark

Peter Andersson
Guldfågeln

Ulrika Palm
Midsona Sverige

Martina Flemström
Mondelez Sverige

Jennifer Friman
Movement Business Partner

Jonas Holfve
Nestlé Sverige

Anna Wallin Krasse
Premium Snacks Nordic

Anders Carlsson Jerndal
Pågen

Henrik Samuelson
Santa Maria Sverige

Edward Liepe
Saturnus

Stefan Carlsson
SIA Glass

Sara Berger
SydGrönt Ekonomisk Förening

Kommittéer

Kommittéernas uppdrag är att bidra med kunskap och idéer till den löpande branschverksamheten samt att initiera och driva projekt som kommer samtliga medlemmar till gagn inom ramen för DLFs uppdrag, det vill säga att skapa förutsättningar för en effektiv, innovativ och hållbar dagligvaruindustri.

Vill du engagera dig i någon av DLFs kommittéer, kontakta respektive kommittéordförande.

Ladda ner dokumentet Principer för val av kommittéledamöter


Marknadskommitté

Dagligvaruhandel & Servicehandel

Linda Edlund
Essity Hygiene and Health
(ordförande)

Jenny Andersen
Abdon Food

Johan Karlström
Atria Sverige

Cecilia von Perglas
Cloetta Sverige

Annika Bondeson
Coca-Cola European Partners Sverige

Eva Junevad
Di Luca & Di Luca

Patrik Stockelid
Estrella

Frank Somander
Movement Business Partner

Jonas Block
Nestlé Sverige

Patrick Axzell
Orkla Foods Sverige

Gernot Jensen
Philip Morris

Daniel Mathiasson
Pågen Färskbröd

Ants Kippar
Red Bull Sweden

Peter Unosson
SIA Glass

Christian Bona
Skånemejerier

Peter Lindsjöö
Spendrups Bryggeri

Oscar Rosdahl
Svegro

Arletka Skurczynska
Unilever Sverige

Andreas Barolo
Valio Sverige


Marknadskommitté

Restaurang & Storhushåll

Maria Dundeberg
HKScan Sweden
(ordförande)

Anna Månsson
Arla Foods

Lars Sundberg
Arvid Nordquist

Patrik Larsson
Atria Sweden

Johan Widstrand
Barilla Sverige

Karin Samuelsson
Coca-Cola European Partners Sverige

Susanna Liljeblad
Lantmännen Cerealia

Stefan Ekdahl
Löfbergs Lila

Ted Wendt
Midsona Sverige

Stephan Borgström
Norrmejerier

Henrik Eriksson
Orkla Foods Sverige

Fredrik Löthman
Sales Support Sweden

Patrik Hagberg
Skånemejerier

Peter Meyerson
Unilever Sverige


Logistikkommittén

Malin Leander
Arla Foods
(ordförande)

Peter Dannqvist
Arvid Nordquist HAB

Kristian Persson
Cloetta Sverige

Anders Johansson
Coca-Cola European Partners Sverige

Micaela Wahrén
Di Luca & Di Luca

Katrin Nilsson
Essity Hygiene and Health

Jörgen Sköld
Fazer Bageri

Louise Sjögren
Findus Sverige

Sofia Polgren
Foodmark

Johan Rosvall
HKScan Sweden

John Gardsten
Kiviks Musteri

Gunilla Engblom
Mondelez Sverige

Sara Lindbro Hansson
Movement Business Partner

Erik Möster
Orkla Foods Sverige

Erika Linton
Procter & Gamble

Olov Nordgren
Skånemejerier

Martin Valdemarsson
Spendrups Bryggeri

Kristina Orrestig
Svegro

Khalil El-Achkar
Unilever Sverige

Lina Nilsson
Upfield Sweden


Legala kommittén

Tove Cederborg
Lantmännnen Ek för
(ordförande)

Ylva Nykvist
Arla Foods

Nadia Lousseief
Fazer Sweden

Synnöve Smedal
Mondelez Sverige

Peter Aronsson
Nestlé Sverige

Camilla Robstad
Orkla ASA

René Sandegren
Procter & Gamble

Teresa Hellmo Fahlander
Skånemejerier

Elena Perrone
Spendrups Bryggeri


Hållbarhetskommittén

Victoria Olsson
Arla Foods

Erica Bertilsson
Arvid Nordquist

Anna Anderberg
Carlsberg Sverige

Cathrine Westerlind
Coca-Cola European Partners Sverige

Axel Edh
Essity Hygiene and Health

Johan Melinder
Fazer Sweden

Anna Jarleman
Findus Sverige

Mats Hagwall
Henkel Norden

Sara Vikman
Lantmännen ek för

Anna-Karin Karlsson
Norrmejerier

Agneta Påander
Orkla Foods Sverige

Cindy Kite
Polarbröd

Berith Apelgren
Pågen

Karin Jonsson
Santa Maria

Helena Stenström
SIA Glass

Jeanette Flodqvist
Skånemejerier

Linda Hertzberg
Swedish Match North Europe

Maria Stareborn
Unilever Sverige

Bolag

Förbundet äger, helt eller delvis, följande bolag:

DLF Service AB (100%) är ett helägt dotterbolag till Dagligvaru­leverantörers Förbund med uppdraget att arrangera inspirerande och utvecklande mötesplatser för DLFs medlemmar. Verksamheten finansieras av servicearvoden som varierar beroende på det anslutna företagets omsättning samt av deltagaravgifter för de olika arrangemangen. Bolaget utför också vissa operativa tjänster åt moderförbundet Dagligvaruleverantörers Förbund.

ClearOn AB (100%) leder utvecklingen av kuponger och betaltjänster i handeln samt utvecklar och säljer kassasystem. I samarbete med 6000 butiker clearar bolaget kuponger, presentkort, betalningar och Värdeavier för 5 miljarder SEK årligen. Genom Kassagirot erbjuder ClearOn privatpersoner och företag att betala, ta ut, växla och överföra pengar i samarbete med flera banker. ClearOn är ett betalningsinstitut som står under Finanspinspektionens tillsyn.

Svenska Retursystem AB (50%) effektiviserar och miljöanpassar varuflöden för dagligvarubranschen samt restauranger och storhushåll. Bolagets system är baserat på standardiserade lastbärare som ger effektiva och hållbara varuflöden från producenter ut till butiker och restauranger.

GS1 Sweden AB (50%) verkar för ökad effektivitet i värdekedjan genom att utveckla och sprida globala, branschneutrala standarder och lösningar. Under varumärket Validoo erbjuder bolaget tjänster för bl a lagring, delning och validering av produkters artikel- och logistikinformation.

Svensk Plaståtervinning AB (20%) erbjuder producenter en tjänst för insamling och återvinning av plastförpackningar i enlighet med Förordningen (2018:1462) om producentansvar för förpackningar.

Returkartong AB (25%) erbjuder producenter en tjänst för insamling och återvinning av pappersförpackningar i enlighet med Förordningen (2018:1462) om producentansvar för förpackningar.

MetallKretsen AB (50%) erbjuder producenter en tjänst för insamling och återvinning av metallförpackningar i enlighet med Förordningen (2018:1462) om producentansvar för förpackningar.

Svensk GlasÅtervinning AB (20%) erbjuder producenter en tjänst för insamling och återvinning av glasförpackningar i enlighet med Förordningen (2018:1462) om producentansvar för förpackningar.