Om DLF

DLF är en branschorganisation för företag som säljer dagligvaror till handel, restauranger och storhushåll i Sverige.

Uppdrag

DLF skapar förutsättningar för en effektiv, innovativ och hållbar dagligvaruindustri.*

* Företag som säljer livsmedel, drycker, kemtek, non-food, egenvård, tidningar, tobak och specialvaror till handel, restauranger och storhushåll i Sverige.

Styrelse

Henrik Julin, ordförande
Orkla Foods Sverige

Patrik Hansson, vice ordförande
Arla Foods

Katarina Tell
Cloetta Sverige

Patrik Niklasson
Continental Foods Sweden

Christian di Luca
Di Luca & Di Luca

Johan Sundelin
Duni

Carina Hanson
Estrella

Andreas Millbourn
Foodmark

Peter Andersson
Guldfågeln

Ulrika Palm
Midsona Sverige

Jennifer Friman
Movement Business Partner

Karin Bodin
Polarbröd

Anders Carlsson Jerndal
Pågen

Henrik Samuelson
Santa Maria Sverige

Edward Liepe
Saturnus

Fredrik Spendrup
Spendrups Bryggeri

Martina Flemström
Upfield Sweden

Kommittéer

Vill du nominera dig till ledamot i någon av DLFs kommittéer, kontakta respektive kommittéordförande.

Ladda ner dokumentet Principer för val av kommittéledamöter


Marknadskommitté

Dagligvaruhandel & Servicehandel

Mats Hallstensson
Atria Sweden

Marcus Wessner
Cloetta Sverige

Linda Edlund
Essity Hygiene and Health

Martin Jonsson
Henkel Norden

Jenny Andersen
Jacobs Douwe Egberts

Jonas Block
Nestlé Sverige

Patrick Axzell
Orkla Foods Sverige

Gernot Jensen
Philip Morris

Daniel Mathiasson
Pågen Färskbröd

Ants Kippar
Red Bull Sweden

Anna Krasse
Rootfruit Scandinavia

Stefan Carlsson
SIA Glass

Christian Bona
Skånemejerier

Peter Lindsjöö
Spendrups Bryggeri

Oscar Rosdahl
Svegro

Andreas Barolo
Valio Sverige


Marknadskommitté

Restaurang & Storhushåll

Maria Dundeberg
HKScan Sweden
(ordförande)

Anna Månsson
Arla Foods

Lars Sundberg
Arvid Nordquist

Patrik Larsson
Atria Sweden

Johan Widstrand
Barilla Sverige

Martin Lindsö
Carlsberg Sverige

Christian Andersson
Danish Crown Foods Sweden

Susanna Liljeblad
Lantmännen Cerealia

Stefan Ekdahl
Löfbergs Lila

Ted Wendt
Midsona Sverige

Stephan Borgström
Norrmejerier

Henrik Eriksson
Orkla Foods Sverige

Kristina Hovmöller
Santa Maria Sverige

Patrik Hagberg
Skånemejerier

Daniel Miksell
Unilever Sverige


Logistikkommittén

Peter Dannqvist
Arvid Nordquist HAB

Malin Leander
Arla Foods

Kristian Persson
Cloetta Sverige

Katrin Nilsson
Essity Hygiene and Health

Jörgen Sköld
Fazer Bageri

Fredrik Stålhandske
Guldfågeln

Emma Follin
Henkel Norden

Johan Rosvall
HKScan Sweden

John Gardsten
Kiviks Musteri

Gunilla Engblom
Mondelez Sverige

Sara Lindbro Hansson
Movement Business Partner

Svante Palebo
Nestlé

Erik Möster
Orkla Foods Sverige

Rasmus Bonnevier
Procter & Gamble

Anders Wuori Silfversparre
Semper

Martin Valdemarsson
Spendrups Bryggeri

Khalil El-Achkar
Unilever Sverige

Lina Nilsson
Upfield Sweden


Legala kommittén

Teresa Hellmo Fahlander
Skånemejerier

Synnöve Smedal
Mondelez Sverige

Camilla Robstad
Orkla ASA

Elena Perrone
Spendrups Bryggeri

Tove Cederborg
Lantmännen ek för

Bolag

Förbundet äger, helt eller delvis, följande bolag:

DLF Service AB (100%) är ett helägt dotterbolag till Dagligvaru­leverantörers Förbund med uppdraget att arrangera inspirerande och utvecklande mötesplatser för DLFs medlemmar. Verksamheten finansieras av servicearvoden som varierar beroende på det anslutna företagets omsättning samt av deltagaravgifter för de olika arrangemangen. Bolaget utför också vissa operativa tjänster åt moderförbundet Dagligvaruleverantörers Förbund.

ClearOn AB (100%) leder utvecklingen av kuponger och betaltjänster i handeln samt utvecklar och säljer kassasystem. I samarbete med 6000 butiker clearar bolaget kuponger, presentkort, betalningar och Värdeavier för 5 miljarder SEK årligen. Genom Kassagirot erbjuder ClearOn privatpersoner och företag att betala, ta ut, växla och överföra pengar i samarbete med flera banker. ClearOn är ett betalningsinstitut som står under Finanspinspektionens tillsyn.

Svenska Retursystem AB (50%) effektiviserar och miljöanpassar varuflöden för dagligvarubranschen samt restauranger och storhushåll. Bolagets system är baserat på standardiserade lastbärare som ger effektiva och hållbara varuflöden från producenter ut till butiker och restauranger.

GS1 Sweden AB (50%) verkar för ökad effektivitet i värdekedjan genom att utveckla och sprida globala, branschneutrala standarder och lösningar. Under varumärket Validoo erbjuder bolaget tjänster för bl a lagring, delning och validering av produkters artikel- och logistikinformation.

Svensk Plaståtervinning AB (20%) erbjuder producenter en tjänst för insamling och återvinning av plastförpackningar i enlighet med Förordningen (2018:1462) om producentansvar för förpackningar.

Returkartong AB (25%) erbjuder producenter en tjänst för insamling och återvinning av pappersförpackningar i enlighet med Förordningen (2018:1462) om producentansvar för förpackningar.

MetallKretsen AB (50%) erbjuder producenter en tjänst för insamling och återvinning av metallförpackningar i enlighet med Förordningen (2018:1462) om producentansvar för förpackningar.

Svensk GlasÅtervinning AB (20%) erbjuder producenter en tjänst för insamling och återvinning av glasförpackningar i enlighet med Förordningen (2018:1462) om producentansvar för förpackningar.