Om DLF

DLF är en branschorganisation för företag som säljer dagligvaror till handel, restauranger och storhushåll i Sverige.

Uppdrag

DLF skapar förutsättningar för en effektiv, innovativ och hållbar dagligvaruindustri.*

* Företag som säljer livsmedel, drycker, kemtek, non-food, egenvård, tidningar, tobak och specialvaror till handel, restauranger och storhushåll i Sverige.

Styrelse

Henrik Samuelson, ordförande
Santa Maria

Jarmo Lindholm
Atria Sweden

Katarina Tell, vice ordförande
Cloetta Sverige

Linda Edlund
Essity Hygiene and Health

Ulrika Wallberg
Estrella

Mats Liedholm
Fazer Sweden

Andreas Millbourn
Foodmark

Peter Andersson
Guldfågeln

Jonas Lindell
Lantmännen Unibake Sweden

Ulrika Palm
Midsona Sverige

Martina Flemström
Mondelez Sverige

Jonas Holfve
Nestlé Sverige

Henrik Julin
Orkla Foods Sverige

Anders Carlsson Jerndal
Pågen

Edward Liepe
Saturnus

Stefan Carlsson
SIA Glass

Sara Berger
Sproud International

Anna Hällöv
Swedish Match NE

Marie Malmqvist
Tage Lindblom

Robert Auselius
Valio Sverige

Kommittéer

Kommittéernas uppdrag är att bidra med kunskap och idéer till den löpande branschverksamheten samt att initiera och driva projekt som kommer samtliga medlemmar till gagn inom ramen för DLFs uppdrag, det vill säga att skapa förutsättningar för en effektiv, innovativ och hållbar dagligvaruindustri.

Vill du engagera dig i någon av DLFs kommittéer, kontakta respektive kommittéordförande.

Ladda ner dokumentet Principer för val av kommittéledamöter


Marknadskommitté

Dagligvaruhandel & Servicehandel

Daniel Mathiasson
Pågen Färskbröd
(ordförande)

Jens Olsson
Arla Foods

Johan Karlström
Atria Sverige

David Bolin
Cloetta Sverige

Annika Bondeson
Coca-Cola Europacific Partners Sverige

Frank Somander
Conaxess Trade Sweden

Jenny Hillman
Essity Hygiene and Health

Åsa Wendt
Ehrmann Sverige

Patrik Stockelid
Estrella

Hilda Björkman
Fazer Bageri

Alexander Friberg
Findus Sverige

Anja Kempe
Foodmark

Niclas Gyllenmyr
Henkel Norden

Jens Mildner
Jacobs Douwe Egberts

Daniel Gejde
Kiviks Musteri

Martin Starkman
Kronfågel

Henrik Eriksson
Orkla Foods Sverige

Simon Tjäder
Orkla Confectionery & Snacks Sverige

Peter Unosson
SIA Glass

Peter Lindsjöö
Spendrups Bryggeri

Caroline Wetterstrand
Svegro

Arletka Skurczynska
Unilever Sverige

Annica Lindberg
Upfield Sweden

Andreas Barolo
Valio Sverige

Patrick Strömsnes
Vidal Scandinavia


Marknadskommitté Foodservice

Kristina Hovmöller
Upfield Sweden
(ordförande)

Christer Lundin
Arla Foods

Lars Sundberg
Arvid Nordquist

Niclas God
Atria Sverige

Johan Widstrand
Barilla Sverige

Mattias Bokvist
Coca-Cola Europacific Partners Sverie

Jonas Västerstig
Danish Crown Foods Sweden

Olof Magnehägg
Findus Sverige

Anton Ahlgren
Gray’s Bakery

Mikael Haage
Haugen-Gruppen

Maria Dundeberg
HKScan Sweden

Kristin Marmsjö
Lantmännen Cerealia

Stefan Ekdahl
Löfbergs Lila

Kristina Fransson
Orkla Foods Sverige

Fredrik Löthman
Sales Support Sweden

Mikaela Rinaldo
Santa Maria

Peter Meyerson
Unilever Sverige


Logistikkommittén

Malin Leander
Arla Foods
(ordförande)

Peter Dannqvist
Arvid Nordquist HAB

Linda Munters
Atria Sverige

Charlotta Holmgren
Cloetta Sverige

Gitte Wranning
Coca-Cola European Partners Sverige

Lina Nilsson
Danone

Moa Stenkvist
Di Luca & Di Luca

Jörgen Sköld
Fazer Bageri

Johan Rosvall
HKScan Sweden

Jens Rosenqvist
Lantmännen Cerealia

Gunilla Engblom
Mondelez Sverige

Erik Andersson
Orkla Foods Sverige

Gaviota Dania
Procter & Gamble

Jesper Sörensen
Pågen

Max Friberg
Red Bull Sweden

Olov Nordgren
Skånemejerier

Martin Valdemarsson
Spendrups Bryggeri

Khalil El-Achkar
Unilever Sverige


Legala kommittén

Ylva Nykvist 
Arla Foods
(Ordförande)

Carla Cervelli
Barilla Sverige

Sara Wagrowski
Coca-Cola Europacific Partners Sverige

Josefin Isaksson
Fazer Sweden

Lisa Almgren
Lantmännnen Ek för

Rime Dreber
L’Oréal Sverige

Jenny Lindgren
Mondelez Sverige

Peter Aronsson
Nestlé Sverige

Nina Farrahi
Orkla ASA

René Sandegren
Procter & Gamble

Teresa Hellmo Fahlander
Skånemejerier

Angelo Skog
Spendrups Bryggeri

Anna Edman
Unilever Sverige


Hållbarhetskommittén

Axel Thegerström Edh
Essity Hygiene and Health
(ordförande)

Victoria Olsson
Arla Foods

Erica Bertilsson
Arvid Nordquist

Anna Anderberg
Carlsberg Sverige

Maria Frick
Cloetta Sverige

Thérèse Sundberg
Coca-Cola Europacific Partners Sverige

Damien Isambert
Danone

Erik Lindroth
Duni

Johan Melinder
Fazer Sweden

Catherine Westerlind
Findus Sverige

Emilie Olderskog
Foodmark

Elina Matsdotter
HKScan Sweden

Mats Hagwall
Henkel Norden

Beatrice Fahlkvist
L’Oréal Sverige

Beatrice Perlman
Midsona Sverige

Cathrine Suter Ossborn
Nestlé Sverige

Victoria Voss
O Kavli

Cecilia Isaksson Sajland
Orkla Foods Sverige

Cindy Kite
Polarbröd

Karin Jonsson
Santa Maria

Helena Stenström
SIA Glass

Camilla Ohlsson
Skånemejerier

Maria Stareborn
Unilever Sverige

Anette Björnlund
Valio Sverige