Sverige i Europatoppen när det gäller återvinning

Sverige är ett av de främsta länderna i Europa när det gäller förpackningsåtervinning. Under 2020 slog vi rekord i mängden insamlade förpackningar från svenska hushåll, och överträffar därmed regeringens kraftigt skärpta mål för Sveriges totala förpackningsåtervinning. Regeringens nya mål är att minst 65 procent av alla förpackningar som sätts på marknaden ska återvinnas till nya produkter. Det är en tuffare målsättning än EU:s skärpta direktiv som infördes 2020 för att man mer effektivt ska kunna följa upp arbetet med att ställa om till en cirkulär ekonomi.

Enligt ny statistik från Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI), uppgick Sveriges återvinning totalt sett till 72 procent. Samtidigt behöver vi bli bättre på att återvinna framför allt plast- och pappersförpackningar. Här behöver både konsumenter och producenter ta ett större ansvar, menar FTI.

När det gäller producenternas ansvar för plastförpackningarna har Dagligvaru­leverantörers Förbund, DLF, lanserat Plastinitiativet 2025, med målet att de plast­förpackningar som medlemsföretagen sätter på marknaden, och som omfattas av producentansvars­förordningen, ska gå att materialåtervinna.

– Det är väldigt glädjande att vi på totalen lever upp till de nya tuffare målen även om vi måste fortsätta att förbättra oss inom vissa områden. De nya mätpunkterna från EU förbättrar möjligheten att kunna beräkna de faktiska miljömässiga vinsterna med materialåtervinning, vilket vi är mycket positiva till. Det är viktigt att statistiken är tydlig och transparent. Som återvinnare vill man ju veta vad som händer med de förpackningar som man källsorterar, säger Veronica Foberg Gustafsson, kommunikationschef på FTI.

Se TV4:s nyhetsinslag

Läs pressmeddelandet

Foto: FTI
(DLF NEWS)

Dela:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Jag vill börja prenumerera på DLF News och få nyheter om intressanta rapporter, trender och utvalda nyheter från dagligvaruhandeln!

Kontaktuppgifter

På DLF Service AB värnar vi om en hög nivå av skydd för din personliga integritet. Genom att bocka i rutan, samtycker du till att vi behandlar personuppgifter om dig i enlighet med vår integritetspolicy. För mer information gå in på www.dlf.se/integritetspolicy.

*Prenumerationen är kostnadsfri och öppen för alla

DLF News