Marknadsutsikter 2024: Restaurangerna väntas tappa över 25 procent i år

Det ökade uteätandet har, fram till pandemins utbrott 2020, medfört att restaurangerna stadigt ökat sin andel av daglig­varumarknaden på dagligvaru­- och servicehandelns bekostnad. När pandemin tog fart på allvar i mars 2020 drabbades restaurangerna mycket hårt och sektorns långa tillväxttrend bröts. Som en följd av detta väntas restaurangernas omsättning minska med över 25% år 2020.

Det framgår av DLFs rapport Marknadsutsikter 2024, som producerats i samarbete med Sprillo och som prognostiserar marknadsutvecklingen och framtidens kanallandskap för daglig­varor i Sverige fram till år 2024. Den pågående pandemin gör dock osäkerheten i prognosen betydligt större än normalt.

För år 2020 är prognosen att den totala dagligvarumarknadens omsättning minskar med 1,4%. Dagligvaru­- och servicehandeln förväntas växa med 5,7%, medan restaurangerna drabbas hårt och väntas tappa drygt 25% av omsättningen!

Prognosen för 2021 är att dagligvarumarknaden återhämtar sig och växer med 5,3%. Restaurangerna spås påbörja sin återhämtning under 2021 och växa med drygt 14% medan dagligvaru- och servicehandeln förväntas växa med 3,3%.

År 2024 väntas dagligvarumarknaden utgöra cirka 25 % av hushållens konsumtionsutgifter
Den totala marknaden för dagligvaror prognostiseras omsätta 662,5 miljarder år 2024, vilket motsvarar drygt 25% av hushållens totala konsumtion. Dagligvaruhandel och servicehandel prognostiseras omsätta 377 miljarder år 2024 och svara för knappt 57% av dagligvarumarknaden. Restaurangerna väntas tappa stort och uppnå en andel av dagligvarumarknaden på drygt 22% år 2024, en stor nedgång från de knappa 25% som utgjorde restaurangernas andel 2019.

Lågprisvaruhusen och apoteken i topp vad gäller framtida tillväxt
Lågprisvaruhusen spås växa med i genomsnitt 7,4% per år, vilket är den högsta tillväxten bland alla dagligvarukanaler. Lågprisvaruhusens höga tillväxt drivs framförallt av nyare aktörer som Dollar Store och Normal. Apotekens starka tillväxt på 5,6% beror främst på en framgångsrik e-handel med handelsvaror. Den största kanalen, dagligvaru- och servicehandel, gynnas av de nya konsumentbeteenden som etablerats till följd av pandemin och väntas växa med i genomsnitt 3,7% per år till 2024.

E-handeln etablerar sig allt mer inom dagligvaruhandeln
Den kraftiga tillväxten, inte minst driven av 65-plussare, under 2020 väntas resultera i att e-handelns andel av dagligvaruhandeln och servicehandeln ökar från 2,3% år 2019 till 3,8% år 2020. Under 2021 väntas en svag nedgång, då en del av de nya konsumenterna 2020 väntas återgå till att handla i fysiska butiker. Men redan år 2022 väntas tillväxten ta ordentlig fart igen och fortsätta prognosperioden ut.

Hämta rapporten

Hämta analysverktyget

Har du frågor eller vill ha mer information om rapporten? Kontakta i så fall Bo Ekström, tel. 073-4706014 eller Egil Bråthe, tel. 070-5484647
(DLF NEWS)

Dela:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Jag vill börja prenumerera på DLF News och få nyheter om intressanta rapporter, trender och utvalda nyheter från dagligvaruhandeln!

Kontaktuppgifter

På DLF Service AB värnar vi om en hög nivå av skydd för din personliga integritet. Genom att bocka i rutan, samtycker du till att vi behandlar personuppgifter om dig i enlighet med vår integritetspolicy. För mer information gå in på www.dlf.se/integritetspolicy.

*Prenumerationen är kostnadsfri och öppen för alla

DLF News

Kunskap

Dagligvaruhandel
Marknads­information / Rapporter
Dagligvaruhandel
Marknads­information / Rapporter
Dagligvaruhandel
Rapporter
Dagligvaruhandel
Marknads­information
Dagligvaruhandel
Index / Marknads­information
Restaurang
Index / Marknads­information
+Visa fler

Academy

Academy
13 april, 14 april
Academy
9 november, 10 november
+Visa fler