EMV står nu för 25 procent av ICAs försäljning

ICA Gruppen redovisar ett rörelseresultat på 1 259 miljoner SEK för årets andra kvartal, en liten förbättring jämfört med fjolårets 1 117 miljoner. Det visar ICAs kvartalsrapport som publiceras i dag. Vinsten före skatt hamnade på 1 172 miljoner SEK, att jämföras med en vinst på 1 025 miljoner motsvarande period i fjol. I resultatet ingår en reavinst på cirka 150 miljoner SEK från försäljningen av tolv fastigheter till Secore Fastigheter. Resultatet efter skatt blev 1 021 miljoner SEK (829).

Koncernens nettoomsättning blev 27 198 miljoner SEK, upp 3,7 procent från 2016. ICA Sveriges nettoomsättning ökade med 4,5 procent jämfört med fjolåret, inklusive en positiv kalendereffekt på cirka 0,9 procent.

”Vi har i det andra kvartalet ett stabilt underliggande resultat där framförallt Apotek Hjärtat gör ett bra kvartal. Övriga verksamheter har i varierande grad påverkats av avyttringar – inte minst avyttringen av fastigheter i Norge – pågående aktiviteter och satsningar. Högre kostnader har inneburit en lite lägre rörelsemarginal än föregående år, men med en hög aktivitetsnivå är det samtidigt naturligt att det blir variationer mellan kvartalen som påverkar resultatet. Långsiktigt ligger vi i takt med våra målsättningar,” säger ICA Gruppens VD Per Strömberg i en rapportkommentar.

Enligt Strömberg ser man bra resultat för det nyligen genomförda prisinitiativet på egna märkesvaror och han konstaterar också att ICAs e-handelssatsning går riktigt bra. Under första halvåret har e-handeln inom ICA Sverige ökat med 48 procent. Samtidigt uppgår e-handelns andel av butikernas dagligvaruhandel fortfarande bara till 2 procent.

Andelen egna märkesvaror av ackumulerad försäljning uppgick till 24,9 procent (24,1). Egna varumärken (EMV) stod för mer än hälften av ICA Sveriges försäljningsökning under första halvåret.

Apotek Hjärtat har haft ett bra kvartal jämfört med konkurrenterna, med ett förbättrat resultat och god försäljningstillväxt. E-handeln ökade med hela 94 procent under kvartal två jämfört med marknaden som helhet, som ökade med 55 procent.

ICA fortsätter satsa på sin digitala utveckling och i dag presenterade bolaget ICAx, som blir koncernens nya innovationshub för digitala tjänster.

”Inom ICAx kommer vi att arbeta med egna utvecklingsprojekt, strategiska samarbeten samt potentiellt även förvärv. Allt som kan bidra till en snabbare utveckling av digitala tjänster i hela koncernen och rent allmänt stärka vårt digitala ”ekosystem”. Målsättningen är att nya tjänster ska lanseras redan i slutet av 2017,” säger Per Strömberg.

Läs ICAs kvartalsrapport

(DLF NEWS)

Dela:
Gillar du artikeln?

.
*Prenumerationen är kostnadsfri och öppen för alla

DLF News

Event

DLF-lunch
1 februari, Operaterassen, Stockholm
Innoday
21 mars, Stockholm Waterfront Congress Centre
Årsmöte
16 maj, Berns Salonger, Stockholm
+Visa fler

Kunskap

Dagligvaruhandel
Kundprofiler
Dagligvaruhandel
Kundprofiler
Dagligvaruhandel / Restaurang
Marknads­information
Dagligvaruhandel
Rapporter
Dagligvaruhandel
Index / Marknads­information
Restaurang
Index / Marknads­information
+Visa fler

Academy

Academy
14 november, Grand Central By Scandic, Stockholm
Academy
22 november, FULLBOKAT! Orkla Foods Sverige, Malmö
+Visa fler