Konkurrens­verket blir tillsynsmyndighet för regelverket om otillbörliga handelsmetoder i livsmedelskedjan

För att stärka konkurrenskraften i livsmedelskedjan föreslår regeringen att Konkurrensverket blir tillsynsmyndighet för regelverket om otillbörliga handelsmetoder (Unfair Trading Practices, UTP). Det framgår av budgetpropositionen för 2021. En ny funktion hos Konkurrensverket ska inrättas till en kostnad av 8 miljoner kronor 2021 och därefter 11 miljoner kronor årligen, skriver Regeringskansliet i ett press­meddelande.

Enligt Europaparlamentets och rådets direktiv om otillbörliga handelsmetoder mellan företag i jordbruks- och livsmedels­kedjan (UTP-direktivet) ska medlemsstaterna utse en eller flera tillsynsmyndigheter som ska verkställa förbuden i direktivet. UTP-direktivet är tänkt att stärka livsmedelskedjans svagaste aktörer, och leverantörs­kedjan har tidigare konstaterats vara sårbar för otillbörliga handelsmetoder då det finns en stark obalans mellan små och stora parter.

Regeringen anser Konkurrensverket vara bäst lämpad för uppgiften och föreslår därför denna satsning i sin budget­proposition.

– DLF ser positivt på att regeringen utser Konkurrensverket till tillsynsmyndighet. Nu ser vi fram emot införandet av den nya lagen om otillbörliga handelsmetoder som implementeras i slutet av 2021 och då förhoppningsvis i linje med utredarens grundförslag som skapar förutsättningar för att otillbörliga handelsmetoder elimineras oavsett storlek på företag, säger DLFs VD Jörgen Friman i en kommentar.

Läs mer på Regeringskansliets hemsida

(DLF NEWS)

Dela:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Jag vill börja prenumerera på DLF News och få nyheter om intressanta rapporter, trender och utvalda nyheter från dagligvaruhandeln!

Kontaktuppgifter

På DLF Service AB värnar vi om en hög nivå av skydd för din personliga integritet. Genom att bocka i rutan, samtycker du till att vi behandlar personuppgifter om dig i enlighet med vår integritetspolicy. För mer information gå in på www.dlf.se/integritetspolicy.

*Prenumerationen är kostnadsfri och öppen för alla

DLF News