kkv-hand

Konkurrensen i livsmedelskedjan utreds på nytt

Konkurrensverket (KKV) har fått i uppdrag av regeringen att analysera konkurrensen på den svenska marknaden för livsmedelsproduktion och livsmedelshandel. Översynen är tänkt att bidra till en väl fungerande konkurrens i livsmedelskedjan, och arbetet ska avrapporteras till regeringen senast i juni 2018. Senast KKV studerade marknaden på djupet var 2011.

KKV tittar nu på i vilka delar som analysen behöver fördjupas med tanke på hur utvecklingen har sett ut. En rad intervjuer har genomförts med olika aktörer inom produktion och handel. Verket vill i inledningsskedet av arbetet föra en dialog med marknadsaktörerna inom livsmedelsproduktion och livsmedelshandel och låta dessa tycka till om utredningsuppdragets inriktning och de delar som kan behöva en fördjupad analys. Man bjuder nu därför in till fyra rundabordssamtal som kommer att behandla olika delar av livsmedelskedjan.

Samtalen kommer bland annat att handla om marknadskoncentrationen inom dagligvaruhandeln, företeelsen att kedjorna i dag via sina egna märkesvaror både är kund och konkurrent till sina leverantörer. Man kommer även att utreda offentlig upphandling av livsmedel.

Mer information om, och anmälan till, Konkurrensverkets rundabordssamtal om konkurrenssituationen och funktionssättet på marknaden för livsmedelsproduktion och livsmedelshandel finns på KKV:s hemsida.
(DLF NEWS)

Dela:
Gillar du artikeln?

.
*Prenumerationen är kostnadsfri och öppen för alla

DLF News

+ Visa fler

Events

DLF-lunch
1 februari, Operaterassen, Kungsträdgården, Stockholm
Mötesplats
15 mars, Stockholm Waterfron Congress Centre
Årsmöte
17 maj, NOTERA DATUMET! Berns Salonger, Stockholm
Mötesplats
14 juni, NOTERA DATUMET! Vasateatern, Stockholm
Mötesplats
4 oktober, Stockholm
+Visa fler

Ett urval av dlf:s medlemsföretag

  • vitakraft
  • TVNS Scandinavia
  • ferrero
  • Semper
  • SAVENCIA Fromage Dairy
  • aftonbladet
dv-online

Dagligvaror online

En rapport om utvecklingen för näthandeln med dagligvaror i Sverige, producerad av Marketing Clinic på uppdrag av DLF.

Läs mer

Kunskap

Dagligvaruhandel
Kundprofiler
Dagligvaruhandel
Kundprofiler
Dagligvaruhandel
Kundprofiler
Dagligvaruhandel
Kundprofiler
Dagligvaruhandel
Marknads­information / Rapporter
Dagligvaruhandel
Marknads­information
+Visa fler
Butikshylla-teckning

EMV-andelar per varukategori och kedja

GfK-rapport med fakta om EMV-andelar (värde och volym) för hundratals varugrupper nedbrutet på ett tjugotal kedjor.

Läs mer

Academy

Öppen för alla
Datum ej satt
Endast för medlemmar
Datum ej satt
Endast för medlemmar
Datum ej satt
+Visa fler
lidlfasad

DLF Kundprofiler – Lidl

Läs mer

DLF News

Hej DLF,

.

Jag vill börja prenumerera på DLF News och få nyheter om intressanta rapporter, trender och utvalda nyheter från dagligvaruhandeln!

*Prenumerationen är kostnadsfri och öppen för alla