ICAs och Axfoods delårsrapporter Q1 2023

Axfoods Q1-rapport: Willys växte dubbelt så mycket som marknaden

Axfood stärkte sin position ytterligare under årets första kvartal, som präglades av en fortsatt mycket hög matpris­inflation, och växte mer än dubbelt så mycket som marknaden. Omsättningen steg med 16 procent till 19 252 miljoner SEK. Detaljhandels­omsättningen uppgick till 15 225 miljoner SEK, en ökning med 19,8 procent.

Rörelseresultatet uppgick till 695 Mkr (835) inklusive jämförelse­störande poster om totalt -55 Mkr. Rörelse­marginalen låg på 3,6 procent.

– Att konsumenten i dessa utmanande tider väljer att handla prisvärd, bra och hållbar mat hos våra butikskoncept är ett tydligt kvitto på att det vi gör uppskattas. Såväl i butik som i e-handeln växte vi betydligt mer än marknaden under kvartalet. Tillväxten för Axfood var cirka 20 procent, en ökningstakt som var mer än dubbelt så hög som marknadens, skriver Axfoods vd och koncernchef Klas Balkow i sin rapportkommentar.

Även denna gång var det främst lågpriskedjan Willys som bidrog till Axfoods starka utveckling. Kedjans omsättning ökade med 24,3 procent, till 10 465 miljoner SEK. Willys detaljhandels­omsättning steg med 24,3 procent, vilket var mer än dubbelt så mycket som marknaden. Jämförbara butiker hade en tillväxt på 21,5 procent.

I dessa tider då många hushåll kämpar med höga kostnader för el, drivmedel och räntor, ligger Axfoods fokus på att värna konsumentens intressen. Samtidigt ser man tecken på att priset på vissa råvaror börjat minska, noterar Balkow i sin rapportkommentar.

– Vi arbetar hårt för att parera för kostnadstrycket från tidigare led i livsmedelskedjan och priserna på våra hyllor reflekterar fortsatt inte fullt ut de prishöjningar vi fått från våra leverantörer. Glädjande nog ser vi sedan en tid hur priser på vissa råvaror minskat och att den pressade situationen för många av våra leverantörer har börjat lätta. Vi arbetar nu intensivt tillsammans med leverantörerna för att detta ska kunna reflekteras även i våra priser mot konsument, vilket redan har börjat ske inom vissa kategorier såsom mejeri, bröd och frukt och grönt. Även om det är många faktorer som fortsatt kan påverka är ändå detta positiva signaler. Vår förhoppning är att vi nu sett toppen av matprisinflationen, skriver Klas Balkow i rapportkommentaren.

Axfoods e-handelsomsättning uppgick till 880 miljoner SEK, en minskning med 4,6 procent som främst hänger samman med avyttringen av Mat.se. Exklusive Mat.se ökade omsättningen med 2,0 procent. Andelen e-handel av detaljhandels­omsättningen var 5,8 procent (7,3), vilket var högre än marknaden.

Enligt siffror från Dagligvaruindex sjönk e-handelsförsäljningen med 14,4 procent. E-handelns andel av dagligvaruförsäljningen uppgick under kvartalet till 4,7 procent.

Andelen egna märkesvaror av detaljhandelsomsättningen var 33,1 procent (31,5).

Hämta Axfoods delårsrapport

 
——————————————————————————————–

ICAs Q1-rapport: Vinsttapp och lägre marginal

ICAs omsättning steg med 9,5 procent till 34 605 miljoner SEK under årets första kvartal, drivet av den höga inflationen. Rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster uppgick till 1 293 miljoner SEK, och rörelsemarginalen var 3,7 procent (4,1).

I lokal valuta uppgick ökningen till 8,5 procent. Priseffekterna var särskilt positiva i Rimi Baltic och ICA Sverige. Detta motverkades delvis av negativa volymeffekter, förutom i Apotek Hjärtat och ICA Försäkring där volymeffekterna var positiva.

ICA Sveriges omsättning upp 8,4 procent

ICA Sveriges nettoomsättning steg med 8,4 procent under första kvartalet. Ökningen var helt prisdriven på grund av den fortsatt mycket höga matprisinflationen. Delvis motverkades detta av negativa volymeffekter. Kalendereffekten från påskhelgen uppskattas ha uppgått till cirka +0,6 procent.

Rörelseresultatet sjönk med 19,7% till 665 miljoner SEK, inklusive strukturkostnader på cirka 75 miljoner SEK, jämfört med första kvartalet 2022. Rörelsemarginalen exklusive jämförelsestörande poster för Q1 sjönk till 2,7% (3,7%), den lägsta sedan finanskrisen 2009.

Den skenande matprisinflationen har bidragit till ett förändrat beteende hos kunderna, som gått över till att handla mer på kampanj, väljer bort vissa varor till förmån för billigare samt handlar färre varor och/eller byter från traditionella dagligvaru­butiker till lågprisbutiker. ICA genomför nu prissatsningar i Rimi Baltic och i Sverige tillsammans med ICA-handlarna.

– Genom dessa möter vi kundernas efterfrågan på prisvärda alternativ och stärker vår konkurrenskraft. Den svenska dagligvarumarknaden enligt DVI (Dagligvaruindex), växte i första kvartalet med 9,2 procent och ICA-butikernas försäljning ökade med 5,9 procent. Samtidigt uppgick matprisinflationen till 20,1 procent vilket indikerar fortsatt volymfall, skriver ICA Gruppens vd Nina Jönsson i sin rapportkommentar.

EMV-andelen 28,4 procent.

Andelen egna märkesvaror (EMV) av ackumulerad försäljning uppgick till 28,4 (27,6).

E-handeln minskade med 24 procent
ICA-butikernas onlineförsäljning minskade med 24,0 procent jämfört med första kvartalet 2022. E-handelsmarknaden för mat i Sverige sjönk med 14,4 procent under perioden. (Dagligvaruindex).

Precis som Axfoods vd och koncernchef Klas Balkow ser Nina Jönsson vissa tecken på ljusning vad gäller matprisinflationen.

– Kostnadsinflationen har varit hög under flera månader men vi ser nu tecken på att den avtar vilket sannolikt innebär en dämpad inflationstakt framöver. Det viktigaste för oss nu är att under 2023 fullfölja våra satsningar, och att tillsammans med ICA-handlarna erbjuda våra kunder bra och prisvärda produkter samt att fortsätta utveckla ICAs gemensamma erbjudanden via lojalitetsprogrammet Stammis, säger Nina Jönsson.

Hämta ICAs delårsrapport

(DLF NEWS)

Dela:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Jag vill börja prenumerera på DLF News och få nyheter om intressanta rapporter, trender och utvalda nyheter från dagligvaruhandeln!

Kontaktuppgifter

På DLF Service AB värnar vi om en hög nivå av skydd för din personliga integritet. Genom att bocka i rutan, samtycker du till att vi behandlar personuppgifter om dig i enlighet med vår integritetspolicy. För mer information gå in på www.dlf.se/integritetspolicy.

*Prenumerationen är kostnadsfri och öppen för alla

DLF News