ICAs delårsrapport: Omsättningen steg med 7,6 procent, Kraftigt negativa volymeffekter

ICAs omsättning steg med 7,6 procent under årets tredje kvartal till 34 533 miljoner SEK jämfört med motsvarande period 2021. I lokal valuta var ökningen 7,0 procent. Försäljningstillväxten är hög i ICAs dagligvaruverksamheter, men den höga inflationstakten under kvartalet (14,5% i Sverige och mellan 22 och 30 procent i Baltikum) resulterade i fallande volymer framför allt i Rimi Baltic och ICA Sverige.

Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster för tredje kvartalet (1 694 miljoner SEK) sjönk med 6,8 procent jämfört med tredje kvartalet i fjol.

ICA Sverige omsättning upp 6,8 procent

ICA Sveriges omsättning ökade med 6,8 procent under tredje kvartalet, en ökning som var uteslutande prisdriven medan
volymeffekterna var negativa.

ICA Sveriges rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster (1 171 miljoner SEK) låg på samma nivå som 2021 då det i fjolårets resultat ingick en engångspost på cirka +25 miljoner SEK. Kvartalets priseffekter var överlag positiva medan minskade volymer fortsatte att påverka negativt. Kostnads­inflation och stora volymvarianser innebar samtidigt högre logistikkostnader, och e-handelns resultatpåverkan under den pågående uppbyggnadsfasen fortsatte vara negativ. ICA Sveriges marginal sjönk till 4,7% (5,2%) på grund av prisinflationen.

– Sedan sensommaren har det besvärliga ekonomiska läget blivit påtagligt för oss alla och högre kostnader påverkar i hög grad våra kunders beteende som prioriterar lågt pris och ökar andelen lågprisprodukter när de handlar, konstaterar ICA Gruppens VD Per Strömberg i sin rapport­kommentar.

Prisvärda och konkurrenskraftiga kunderbjudanden allt viktigare

Enligt Strömberg gör det tuffa läget att ICA måste bli ännu bättre på att erbjuda prisvärde, stärka kundlojaliteten samt säkerställa en konkurrenskraftig kostnadsnivå i hela företaget. Detta blir extra tydligt med tanke på kvartalets utfall med svagare marginaler i dagligvaruverksamheten och en alltför låg försäljnings­tillväxt.

– Vi befinner oss i en utmanande omvärldssituation som inte ser ut att lätta i en nära framtid. Det innebär fortsatt pressade
värdekedjor och hög inflation, med påtagliga prisökningar och minskad disponibel inkomst för våra kunder som nu tvingas se
över sina utgifter, välja bort eller prioritera om bland sina inköp. Både i Sverige – och ännu mer så i Baltikum. Här behöver vi från vår sida jobba hårt på att tillsammans med ICA-handlarna möjliggöra prisvärda och konkurrenskraftiga erbjudanden till våra kunder, för att underlätta vardagen i ett tuffare läge, fortsätter Per Strömberg.

ICA intensifierar nu därför arbetet med att driva kampanjer, satsa på egna märkesvaror samt utnyttja sina lojalitetsprogram på bästa sätt.

EMV-andelen 26,1 procent.

Andelen egna märkesvaror (EMV) av ackumulerad försäljning uppgick till 26,1 (26,2).

E-handeln sjönk 16,5 procent
ICA-butikernas onlineförsäljning minskade med 16,5 procent under tredje kvartalet jämfört med samma period 2021. E-handelsmarknaden för mat i Sverige minskade med 9,2 procent (Dagligvaruindex).

Hämta ICAs delårsrapport

(DLF NEWS)

Dela:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Jag vill börja prenumerera på DLF News och få nyheter om intressanta rapporter, trender och utvalda nyheter från dagligvaruhandeln!

Kontaktuppgifter

På DLF Service AB värnar vi om en hög nivå av skydd för din personliga integritet. Genom att bocka i rutan, samtycker du till att vi behandlar personuppgifter om dig i enlighet med vår integritetspolicy. För mer information gå in på www.dlf.se/integritetspolicy.

*Prenumerationen är kostnadsfri och öppen för alla

DLF News