ICA:s delårsrapport: ICA Sverige fortsätter gå starkt; e-handeln lyfter ICAs egna varumärken

ICAs omsättning ökade 5,3 procent till 31 400 miljoner SEK under årets tredje kvartal. Det visar ICAs delårsrapport, som publiceras i dag. Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster steg med 6,2 procent till 1 698 miljoner SEK (1 599). Rörelsemarginalen exklusive jämförelsestörande poster hamnade på 5,4 procent. 

Covid-19-pandemin fortsatte att påverka koncernens försäljning och rörelseresultat. ICA Sverige gynnades, medan övriga segment påverkades negativt. Totalt sett bedöms rörelseresultateffekten under tredje kvartalet ha hamnat på cirka -15 miljoner SEK.

– Som smittoläget utvecklats, verkar en återgång till ett mer normalt läge skjutas allt längre framåt. Det innebär sannolikt att nuvarande kundbeteenden där man i högre grad äter hemma, drar ner på butiksbesöken, handlar mer vid varje tillfälle och i ökad utsträckning handlar på nätet, kommer att prägla marknadsutvecklingen ytterligare en tid, konstaterar ICA Gruppens VD Per Strömberg i en rapportkommentar.

ICA Sverige ökade 7,2 procent
ICA Sveriges nettoomsättning under kvartalet uppgick till 23 035 miljoner SEK, en ökning med 7,2 procent jämfört med ifjol. Ökningen förklaras främst med fortsatt kraftiga positiva volymeffekter i partihandeln, men små positiva priseffekter har också påverkat. Covid-19 bedöms ha påverkat försäljnings­utvecklingen positivt med knappt 4 procent. Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster ökade till 1 208 miljoner SEK (1 111). Bruttomarginalen i partihandeln låg på samma nivå som föregående år och en ökad EMV-andel hade en positiv effekt. Pandemin bedöms totalt ha påverkat kvartalets rörelseresultat positivt med cirka 85 miljoner SEK. Rörelsemarginalen låg på samma nivå som 2019, 5,2 procent.

27 procent EMV
Andelen egna märkesvaror (EMV) av ackumulerad försäljning uppgick till 27,0 procent (25,7). Inga butiker öppnades eller stängdes under kvartalet. Totalt 8-10 nyetableringar är planerade under 2020.

E-handeln ökade med 124 procent
Onlineförsäljningen ökade kraftigt under kvartalet till 1 126 Mkr (502), upp 124 procent jämfört med tredje kvartalet ifjol. E-handels­andelen för de ICA-butiker som erbjuder mat online (lösplock), uppgår hittills i år till till 6,3 procent (3,4). Enligt Dagligvaruindex (DVI) ökade e-handelsmarknaden för mat i Sverige under Q3 med 101 procent.

För perioden januari-september uppgick e-handels­försäljningen till 3 312 Mkr (1 644), en ökning med 101 procent. E-handelsmarknaden ökade samtidigt med 79 procent.
Vid periodens slut erbjöd 349 (297) ICA-butiker e-handel (lösplock) och 627 (638) butiker erbjöd ICA Matkassen.

Hämta ICAs delårsrapport

Foto: Björn Dalin.

(DLF NEWS)

Dela:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Jag vill börja prenumerera på DLF News och få nyheter om intressanta rapporter, trender och utvalda nyheter från dagligvaruhandeln!

Kontaktuppgifter

På DLF Service AB värnar vi om en hög nivå av skydd för din personliga integritet. Genom att bocka i rutan, samtycker du till att vi behandlar personuppgifter om dig i enlighet med vår integritetspolicy. För mer information gå in på www.dlf.se/integritetspolicy.

*Prenumerationen är kostnadsfri och öppen för alla

DLF News

Kunskap

Dagligvaruhandel
Marknads­information / Rapporter
Dagligvaruhandel
Marknads­information / Rapporter
Dagligvaruhandel
Rapporter
Dagligvaruhandel
Marknads­information
Dagligvaruhandel
Index / Marknads­information
Restaurang
Index / Marknads­information
+Visa fler

Academy

Academy
13 april, 14 april
Academy
9 november, 10 november
+Visa fler