ICA:s delårsrapport: E-handels­försäljningen upp 149,3 procent, EMV-andelen nära 28 procent

ICAs omsättning ökade med 0,8 procent under första kvartalet jämfört med motsvarande period 2020. Exklusive valuta­effekter och fjolårets skottdagseffekt var ökningen 2,1 procent. Det visar ICAs delårsrapport som publiceras i dag. Covid-19-relaterade volymeffekter var kraftigt negativa i Apotek Hjärtat (-9,3), på grund av omfattande restriktioner i samhället.

Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster minskade med 46 miljoner SEK till 1 264 miljoner. Rörelse­resultatet steg i ICA Sverige, ICA Fastigheter och ICA Banken samt även i Rimi Baltic i lokal valuta. Apotek Hjärtat påverkades starkt negativt av pandemin och rörelseresultatet sjönk med 108 miljoner SEK på grund av stora negativa volymeffekter. Pandemin bedöms ha påverkat koncernens rörelseresultat med cirka -20 miljoner SEK medan motsvarande resultat­påverkan 2020 var cirka +50 miljoner SEK, drivet av bunkringen i mars 2020.

– Tillväxttakten i ICA Sveriges försäljning, och i marknaden, är nu lägre när vi möter jämförelsesiffror som innehåller
pandemieffekter. Pandemin kommer att fortsätta påverka marknaden ytterligare en tid och beroende på smittspridning och hur snabbt vaccinationsprogrammen går, så kommer covid-19 att fortsätta prägla utvecklingen åtminstone genom hela första halvåret. Vi växte inte lika snabbt som marknaden i hela kvartalet, då vi fortsatt påverkades av negativa struktur­effekter kopplat till pandemin, men i mars låg vi i linje med marknaden, skriver ICA Gruppens Vd Per Strömberg i en rapportkommentar.

ICA Sverige ökade 3,0 procent
ICA Sveriges omsättning ökade med 3,0 procent, varav 1,4 procent bedöms vara kalendermässig påskeffekt. ICA-butikernas tillväxt var 2,7 procent, det vill säga något lägre än marknaden som helhet (Dagligvaruindex, DVI 3,0 %). Fjolårets skottdag gav en positiv effekt på +0,6 procent. Ökningen var både volym- och prisdriven. Pandemin bedöms ha gett en positiv tillväxteffekt i år på cirka 4 procent. Bunkringen ifjol bedömdes påverka första kvartalet 2020 med cirka 3 procent.

Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster steg med 26 miljoner SEK och rörelsemarginalen var oförändrad (4,3). Påskeffekten i rörelseresultatet beräknas till cirka +25 miljoner SEK medan föregående års rörelseresultat påverkades av en resultateffekt på +15 miljoner SEK kopplat till skottdagen. Resultateffekten från covid-19 bedöms ha varit högre än 2020, +100 miljoner SEK jämfört med +35 miljoner SEK i fjol.

EMV-andelen nära 28 procent
Andelen egna märkesvaror (EMV) av ackumulerad försäljning uppgick till 27,9 procent (27,8). Under första kvartalet öppnades en butik och en stängdes. Under 2021 planeras totalt 8-12 nyetableringar, främst i storstadsområden.

E-handeln upp 149,3 procent
ICA-butikernas e-handelsförsäljning fortsatte att öka kraftigt under kvartalet och uppnådde nästan 2 miljarder SEK, en ökning med 149,3 procent. Andelen försäljning online uppgick till 6,1 procent (2,5%). Enligt Dagligvaruindex (DVI) ökade e-handelsmarknaden för mat i Sverige med 127,6 procent under första kvartalet. För perioden januari-mars uppgick ICA-butikernas onlineförsäljning till 1 910 miljoner SEK (766). Vid periodens slut erbjöd 394 (308) ICA-butiker e-handel (lösplock).

De kommande två åren kommer ICA att driftsätta flera viktiga onlineprojekt. Migreringen till Ocados e-handelsplattform har startat i liten skala, och förra veckan öppnade ett nytt e-handelslager i Göteborg. Tillväxten online är fortsatt hög och man fortsätter att ta marknadsandelar. Sedan en månad tillbaka erbjuder ICA kunder i Stockholmsområdet sam­leveranser av mat och apoteksvaror via sitt e-handelslager.

Hämta ICAs delårsrapport

Foto: Henrik Brunnsgård

(DLF NEWS)

Dela:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Jag vill börja prenumerera på DLF News och få nyheter om intressanta rapporter, trender och utvalda nyheter från dagligvaruhandeln!

Kontaktuppgifter

På DLF Service AB värnar vi om en hög nivå av skydd för din personliga integritet. Genom att bocka i rutan, samtycker du till att vi behandlar personuppgifter om dig i enlighet med vår integritetspolicy. För mer information gå in på www.dlf.se/integritetspolicy.

*Prenumerationen är kostnadsfri och öppen för alla

DLF News